ST välkomnar förändringar inom SiS

SIS2021-01-20

ST inom Statens institutionsstyrelse, SiS, ser positivt på beskedet att myndigheten höjer säkerhetsnivån på två hem och gör en uppdelning mellan LSU- och LVU-avdelningar. ”Men man behöver göra mer”, säger Thord Jansson, STs ordförande inom SiS.

I mitten av januari meddelade SiS att säkerhetsnivån på två av myndighetens institutioner – Tysslinge i Södertälje och Johannisberg i Kalix. Tanken är att dessa hem ska hantera de ungdomar som vårdas inom lagen om sluten ungdomsvård, LSU, och som bedöms ha högst risk att rymma eller använda hot och våld.

Dessutom kommer det att införas en uppdelning mellan alla myndighetens avdelningar så att ungdomar som vårdas inom ramen för LSU ska vara avskilda från de som vårdas inom ramen för lagen om vård av unga, LVU.

Enligt Thord Jansson är differentiering, både mellan säkerhetsklasser och vårdgrund, något som man talat länge om inom SiS. Att det nu införs är bra, men det krävs ytterligare möjlighet till uppdelning, menar han.

– Ungdomarnas problembild är komplex. Många som vårdas här har flera olika diagnoser, andra har inga alls men stora sociala problem. En stor del av de som vårdas inom LVU har samma problem som de som vårdas inom LSU – med den skillnaden att de inte blivit lagförda för något brott.

Thord Jansson berättar att SiS nyligen gjorde en undersökning av hur många av de som vårdades på myndighetens institutioner som kunde kopplas till gängkriminalitet. Bland LSU-ungdomarna fann man 20 individer med sådan koppling. Bland LVU-ungdomarna var siffran minst 40.

– Så det finns ett behov av att dela upp de vårdade även inom dessa kategorier, eftersom båda innebär en ”smittorisk” för gängkriminalitet.

Enligt Thord Jansson har SiS planerat att införa fyra olika säkerhetsnivåer för både LSU och LVU. Men för att kunna fortsätta med planerna krävs ekonomiska medel.

– Som det ser ut nu så har vi ett minskat budgetanslag för 2022 och då ser både jag och ledningen att det blir svårt att genomföra det som planeras. Säkerhet i form av skalskydd och utbildning av personal innebär stora kostnader.

Thord Jansson menar att säkerhet och arbetsmiljö inte prioriterats inom myndigheten tidigare.

– Men sedan vi fick ny generaldirektör har det blivit fart. Problemet just nu är ekonomiska medel.

I samband med att SiS presenterade de förändringar som nu görs, publicerade Dagens Nyheter en undersökning bland riksdagspartierna som visar att alla utom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att vården av unga som begår grova brott bör överföras till Kriminalvården.

Men det tror inte Thord Jansson är någon bra lösning.

– För det första så är Kriminalvården redan överbelagd. För det andra så tror jag att vi har bättre kompetens att vårda och behandla dessa ungdomar. Men det kräver bättre skalskydd och ekonomiska medel. För det behöver vi politikernas hjälp.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA