Annons:

ST vill att medlemmar motsätter sig ”Tidölöner”

REGERINGSKANSLIET2023-12-15

ST uppmanar sina medlemmar på Regeringskansliet att förklara sig oeniga om chefer hänvisar till Tidöavtalet i de lönesättande samtalen. ”Det är en tung strid att ta, men jag hoppas att man gör det”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

Enligt ett direktiv från förvaltningschefens kansli till Regeringskansliets chefer inför årets lönerevision kan opolitiska tjänstemän som arbetar med att genomdriva Tidöavtalet få högre lön, något som Dagens Nyheter var först med att rapportera om.

Att Tidöavtalets mål har lyfts in i löneprocessen har kritiserats av ST, som även uppmanat förbundets medlemmar på Regeringskansliet att förklara sig oeniga om Tidöavtalet nämns i de lönesättande samtalen, rapporterar tidningen Arbetsvärlden.

STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar berättar för Publikt att ST så sent som i går försökte att få arbetsgivaren att stryka formuleringen om Tidöavtalet, men utan framgång.

– Arbetsgivaren ska gå ut med ett förtydligande till cheferna om hur de ska hantera skrivningen men de är inte beredda att ta bort den. Då tydliggjorde vi att vi har uppmanat medlemmar som får en lön med hänvisning till den här skrivningen att förklara sig oeniga, säger Åsa Erba Stenhammar till Publikt.

Uppmaningen har nått medlemmarna via mejl från ST-avdelningen på Regeringskansliet, där lönesättande samtal nu pågår. Att förklara sig oenig innebär att man meddelar att man formellt inte är överens om arbetsgivarens förslag till lönesättning.

ST, som har runt 1 500 medlemmar på myndigheten, har fått kännedom om samtal där Tidöavtalet har tagits upp, berättar Åsa Erba Stenhammar.

– Vi har ett exempel på en medlem som i sitt första lönesamtal fick en ganska låg höjning med hänvisning till Tidöavtalet, vilket medlemmen protesterade mot. I det fallet kom arbetsgivaren tillbaka med en höjning på 2 000 kronor i stället, säger hon.

Om det förekommer lönesättande samtal där chefer inte backar och där medlemmar väljer att driva frågan vidare och förklara sig oeniga väntar förhandlingar mellan ST och arbetsgivaren på Regeringskansliet. Kommer man inte överens där kan ST lyfta frågan till central konsultation med Arbetsgivarverket. I ett sista steg kan en så kallad lönenämnd, som leds av en opartisk ordförande, avgöra frågan.

I nuläget har ingen förklaring om oenighet lämnats in till ST. Åsa Erba Stenhammar hoppas att medlemmarna ska våga ta striden, men hon har samtidigt förståelse för att det kan kännas tufft.

– Det kan bli så att man inte vill bråka, och vi hoppas att den här uppmärksamheten gör att cheferna nu tänker efter i de lönesättande samtalen. Men även om vi inte får några oenigheter så betyder inte det att allt går rätt till.

Ser du någon risk att STs uppmaning gör att chefer inte nämner Tidöavtalet i lönesamtalen, men att det likväl är den här skrivningen som påverkar lönesättningen?

– Så kan det vara. Men då hoppas jag att lönesamtalet bedömer prestationen i relation till verksamhetens mål, vilket är syftet med lönebildningen. Att medlemmarna utför regeringens politik är inga konstigheter. Det är därför som det här tillägget om Tidöavtalet är så onödigt och olyckligt. Det skapar bara massa konstiga funderingar och missförstånd, säger Åsa Erba Stenhammar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA