STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att tankarna som presenteras i Tillitsdelegationens förslag är en bra början.
Bild: Casper Hedberg
STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att tankarna som presenteras i Tillitsdelegationens förslag är en bra början.

ST vill se resurser till tillitsreform

STATSFÖRVALTNING2019-10-11

STs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. ”Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet”, säger hon till Publikt.

Tillitsdelegationens förslag om att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning i staten ger mer utrymme för medarbetarnas kompetens och bedömningar, minskad detaljstyrning och större långsiktighet i styrningen, konstaterar STs ordförande Britta Lejon.

De föreslår att myndigheterna ska få fortsatt stöd att jobba med tillitsbaserad styrning framöver och att man ska ha ett sådant utvecklingsarbete framöver. Det är det som är bra med förslaget, säger hon till Publikt.

Delegationens betänkande, som Publikt har rapporterat om, måste däremot följas upp med resurser och förutsättningar för myndigheterna att arbeta tillitsbaserat, påpekar Britta Lejon.

Hon betonar också att goda tankar inte räcker för att förverkliga den tillitsbaserade styrningen.

– Det förutsätter mandat och regelverk som stöttar detta också. Mandat i organisationerna och mandat från regeringskansliet till myndigheterna. I organisationerna krävs mandat från ledningen till medarbetarna.

En pågående trend – att statsanställdas arbetsmiljö blir alltmer ansträngd samtidigt som arbetsbelastningen ökar för varje år som går – spelar också in för möjligheterna för att lyckas införa en tillitsbaserad styrning, enligt Britta Lejon. Hon vill se regeringen ge myndigheterna bättre långsiktiga förutsättningar i kombination med ett minskat sparbeting.

– Tankarna är som sagt bra men det finns många faror på vägen och möjliga felkällor. Det får till exempel inte bli så att allt ansvar för organisationens effektivitet och rättssäkerhet läggs på de enskilda medarbetarna och att cheferna retirerar. Eller för den delen att cheferna får helt ogörliga förutsättningar, säger Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA