Bild: Gamma-Man/Mostphotos

ST vill slopa karensdag för järnvägsarbetare

AVTALSRÖRELSE2023-03-08

ST har nu offentliggjort sina krav i vårens förhandlingar om ett nytt centralt kollektivavtal inom bransch järnvägsinfrastruktur, som bland annat omfattar det statliga bolaget Infranord. Ett krav är att karensdagen slopas och att anställda ska få sjuklön från första sjukdagen.

”Våra yrkanden inför vårens avtalsförhandlingar innehåller en rad förslag för att förbättra våra medlemmars vardag”, skriver ST på sin webbplats inför förhandlingarna med arbetsgivaren.

De kommande löneökningarna för medlemmarna inom bransch järnvägsinfrastruktur ska följa den övriga arbetsmarknaden och det så kallade märket, kräver förbundet. Märket är den procentuella löneökning som industrins parter kommer överens om i sina kollektivavtal.

ST kräver också att karensavdraget ska tas bort och att sjuklön ska utgå från första dagen. Enligt ST leder karensdagen vid sjukskrivning till ojämlikhet mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som kan arbeta hemifrån. Den medför enligt förbundet också att medarbetare som egentligen borde stannat hemma går till jobbet av ekonomiska skäl, vilket leder till ökad smittrisk och större sjukfrånvaro i längden.

ST vill också skriva in rätten till lämpliga rastlokaler i det centrala kollektivavtalet. Bristen på lämpliga rastlokaler är enligt förbundet ett stort problem för många medlemmar med säkerhetstjänst som arbetar på annan ort. Lämpliga lokaler för återhämtning och toalettbesök borde vara en självklarhet och är också en viktig jämställdhetsfråga, skriver ST.

ST konstaterar också att förtroendearbetstid för många medlemmar leder till fler arbetstimmar än vad det är tänkt. Därför kräver förbundet att chef och medarbetare regelbundet ska följa upp hur stor den egentliga arbetstiden faktiskt är.

Ett annat krav från ST är att ersättningen för obekväm arbetstid och andra ersättningar ska anpassas till andra yrkesgrupper i branschen.

STs motpart är arbetsgivarorganisationen Almegas bransch järnvägsinfrastruktur. I den ingår Infranord, ett statligt ägt bolag vars anställda arbetar främst med underhåll och entreprenad av järnväg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA