Stark löneutveckling under första kvartalet

LÖNER2021-06-01

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 2,2 procent under årets första kvartal, jämfört med första kvartalet 2020, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet. Det är en lika stor ökning som under hela 2020.

Under fjolåret ökade lönerna i genomsnitt i Sverige med 2,0 procent. Redan under första kvartalet i år har löneökningen varit 2,2 procent, enligt ett pressmeddelande från Medlingsinstitutet.

”De nya avtal som tecknats från och med november förra året har börjat göra avtryck på löneutvecklingen. De uppmätta löneökningarna till och med mars är preliminära och kommer med säkerhet att bli högre i kommande mätningar när mer retroaktiva lönehöjningar registrerats. Innan de nya avtalen var på plats var löneökningstakten omkring 1,5 procent”, konstaterar ekonomen Petter Hällberg i pressmeddelandet.

Den preliminära löneökningstakten har hittills i år varit i genomsnitt 2,4 procent i det privata näringslivet, medan motsvarande siffra blev 1,8 procent i offentlig sektor. Båda siffrorna väntas enligt pressmeddelandet öka med mer definitiv statistik.

”I offentlig sektor kommer lönerna öka mer från och med april, då det sker lönerevisioner för en stor andel anställda, medan nästa stora lönerevisionstillfälle inom näringslivet sker i april 2022. Pandemin har inneburit att revisionstillfällen, och därmed även löneökningstakter, kommer att vara i otakt mellan privat och offentlig sektor för en tid framöver”, understryker Petter Hällberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA