Statens servicecenter tar över statlig service

STATSFÖRVALTNING2017-09-07

Statens servicecenter tar över ansvaret för den verksamhet som i dag bedrivs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i 103 gemensamma servicekontor. Kontoren ska också överta serviceuppgifter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarproven inom Trafikverket.

Regeringens beslut är en del i en ett paket på 1,2 miljarder kronor benämnd ”Hela Sverige-satsning”, som kommer att ingå i budgetpropositionen. Till våren kommer också en proposition om landsbygdspolitik, baserad på förslag från Landsbygdskommittén.

Statens servicecenter, SSC, får det utvidgade ansvaret från 1 januari 2019. Tanken med en samlad serviceorganisation för staten är enligt regeringen att erbjuda personliga möten för de människor som inte kan eller vill använda digitala verktyg.

Kostnaden för förändringen beräknas till 80 miljoner kronor nästa år och 185 miljoner kronor när modellen är fullt utbyggd 2021.

Som Publikt har rapporterat kommer regeringen att föreslå i budgetpropositionen för 2018 att Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten startar tio nya kontor redan innan SSC tar över.

Regeringen har nu tillsatt en utredare som ska föreslå hur serviceorganisationen ska vara organiserad. Det är därför ännu oklart vem som blir arbetsgivare åt personalen på servicekontoren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA