Statens servicecenter tar över statlig service

STATSFÖRVALTNING2017-09-07
Statens servicecenter tar över ansvaret för den verksamhet som i dag bedrivs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i 103 gemensamma servicekontor. Kontoren ska också överta serviceuppgifter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarproven inom Trafikverket.

Regeringens beslut är en del i en ett paket på 1,2 miljarder kronor benämnd ”Hela Sverige-satsning”, som kommer att ingå i budgetpropositionen. Till våren kommer också en proposition om landsbygdspolitik, baserad på förslag från Landsbygdskommittén.

Statens servicecenter, SSC, får det utvidgade ansvaret från 1 januari 2019. Tanken med en samlad serviceorganisation för staten är enligt regeringen att erbjuda personliga möten för de människor som inte kan eller vill använda digitala verktyg.

Kostnaden för förändringen beräknas till 80 miljoner kronor nästa år och 185 miljoner kronor när modellen är fullt utbyggd 2021.

Som Publikt har rapporterat kommer regeringen att föreslå i budgetpropositionen för 2018 att Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten startar tio nya kontor redan innan SSC tar över.

Regeringen har nu tillsatt en utredare som ska föreslå hur serviceorganisationen ska vara organiserad. Det är därför ännu oklart vem som blir arbetsgivare åt personalen på servicekontoren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.