Statsanställda väntar allt längre med pensionen

PENSION2024-06-04

Fler statligt anställda jobbar längre, visar ny statistik från Statens tjänstepensionsverk. ”Det vi ser är att antalet anställda i åldern 67 år eller äldre har ökat rejält i och med att las-åldern har höjts”, kommenterar Helén Högberg, statistiker på SPV, statistiken i ett pressmeddelande.

Enligt Statens tjänstepensionsverk, SPV, har antalet anställda som jobbar efter sin 67-årsdag aldrig varit så stort som förra året. Dessutom ökar gruppen 68-åringar som arbetar snabbt.

Las-åldern är den ålder som en arbetstagare enligt lag har rätt att fortsätta arbeta till. År 2020 höjdes åldern från 67 till 68 år, och i januari 2023 höjdes den ytterligare, till 69. Samtidigt höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension, från 62 år till 63.

Det har lett till att allt fler statsanställda väntar längre med att ta ut sin pension. Andelen som tog ut pension efter 65 års ålder ökade från 55 procent till 62 mellan åren 2022 och 2023.

”Vi ser ett trendbrott för uttag före 65 år. Fram till och med 2020 växte den här andelen, men sedan dess har andelen minskat för varje år”, menar Helén Högberg.

Även de som tar ut sin pension före 65, och i så tidigt som vid 61–62-års ålder, blir allt färre, visar SPVs statistik. Samtidigt skiljer sig yrkeskategorierna åt. Exempelvis väljer hela 75 procent av statligt anställda inom området utbildning att arbeta vidare efter 65, medan endast 50 procent av dem som verkar inom samhällsskydd och rättskipning gör detsamma.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA