Stopp för extratjänster gav färre i jobb

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-02-03
Det blev en tydlig nedgång av andelen nyanlända som kom i sysselsättning, när Arbetsförmedlingen förra året slutade anvisa till nya extratjänster, rapporterar SVT.

Andelen nyanlända som var i arbete 90 dagar efter att de lämnat etableringsfasen har ökat stadigt sedan 2013, enligt den statistik SVT redovisar. Men andelen minskade kraftigt mellan 2018 och 2019, som en följd av att Arbetsförmedlingen slutade anvisa personer till extrajobb. Under 2018 hade 38 procent av de nyanlända som lämnat etableringsfasen något slags jobb efter 90 dagar. 2019 sjönk andelen till 31 procent. Minskningen är enligt SVT något större bland män än bland kvinnor.

I Arbetsförmedlingens statistik räknas både osubventionerade anställningar och subventionerade anställningar som jobb. Förra året hade 6,1 procent av de nyanlända ett osubventionerat arbete 90 dagar efter etableringsfasen, jämfört med 6,6 procent året innan. 24,5 procent hade någon form av subventionerad anställning, som nystartsjobb eller extratjänst.

Extratjänster är en form av subventionerad anställning för nyanlända och långtidsarbetslösa. Extratjänster utgörs av enklare jobb inom offentlig sektor eller i civilsamhället. Enligt Arbetsförmedlingen spelar extratjänsterna stor roll för sysselsättningen:

”Extratjänsterna har visat sig vara väldigt effektfulla för den här målgruppen, vilket har lett till att de i större utsträckning kommer i arbete efter att ha haft en extratjänst”, säger enhetschef Staffan Johansson vid Arbetsförmedlingen till SVT.

Arbetsförmedlingen hävde stoppet för extratjänster 1 november 2019.

Andel i jobb 90 dagar efter etableringsfasen

2013: 20 procent

2014: 20 procent

2015: 24 procent

2016: 27 procent

2017: 28 procent

2018: 38 procent

2019: 31 procent

Källa: Arbetsförmedlingen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.