Stor ökning av arbetsolyckor under 2021

ARBETSMILJÖ2022-06-10
Antalet anmälda arbetsskador ökade kraftigt mellan 2020 och 2021, visar statistik från Arbetsmiljöverket. De anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro ökade med 23 procent och antalet arbetssjukdomar med 48 procent.

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2021 visar på en kraftig ökning av antalet anmälda skador och sjukfall till följd av arbetet. En stor del av ökningen är enligt myndigheten relaterad till pandemin och merparten av anmälningarna relaterade till corona gäller kvinnor. Under året inträffade 39 arbetsolyckor med dödlig utgång inom den svenska arbetskraften, och ytterligare åtta bland utländska medborgare under arbete i Sverige. Därutöver omkom en person i samband med arbetsmarknadsåtgärder.

”Det är oroväckande att kvinnor inom vård och omsorg står för stor del av ökningen av arbetsskadeanmälningar både när det gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Pandemin har förvärrat ett redan mycket tufft utgångsläge för de som jobbar i vården. Arbetsgivare och myndigheter behöver göra mer genomgripande åtgärder för att bryta det mönstret”, framhåller Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin i ett pressmeddelande.

Totalt anmälde arbetsgivare närmare 29 900 arbetssjukdomar till Försäkringskassan under 2021. Det är 48 procent fler än året innan. Antalet anmälningar är enligt Arbetsmiljöverket betydligt högre bland kvinnor än bland män, men den procentuella ökningen är större bland män. Anställda inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster står för en stor del av de anmälda arbetssjukdomarna.

De anmälda arbetsplatsolyckorna ökade snabbare bland kvinnor än bland män. Totalt anmäldes cirka 39 000 arbetsolyckor bland arbetstagare och egenföretagare. Det är cirka 7 400 fler än föregående år, en ökning med 23 procent. Den stora ökningen bland kvinnor kan enligt Arbetsmiljöverket till stor del förklaras av att det under 2021 anmäldes ett stort antal som uppgavs ha orsakats av biverkningar av vaccination mot covid-19.

De vanligaste olyckorna bland kvinnor var fallolyckor och olyckor orsakade av rörelse med belastning, till exempel lyft av vårdtagare. Bland män orsakades de flesta anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro av förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel.

”Efter inbromsningen i vissa branscher 2020 började hjulen snurra igen förra året, vilket kan ha påverkat antalet anmälningar av arbetsskador. Vi kan se att statistiken inom flera verksamheter är tillbaka på 2019 års nivå, om man undantar den kraftiga ökningen av corona-relaterade anmälningar”, konstaterar Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.