Stora hyreshöjningar väntar myndigheter

STATSFÖRVALTNING2022-09-26

Många statliga myndigheter kan drabbas av en hyreschock nästa år, rapporterar Ekot. Orsaken är att hyreskontrakten innehåller en uppräkningsklausul som innebär att hyrorna räknas upp med inflationen.

Enligt Ekots beräkningar innebär den höga inflationen att till exempel Polisens hyror kommer att öka med cirka 250 miljoner kronor, eftersom myndighetens lokaler i år kostar i storleksordningen 2,5 miljarder kronor. Försäkringskassan, Domstolsverket och Arbetsförmedlingen är enligt Ekot andra myndigheter som kommer att drabbas hårt av de stigande hyrorna.

De stora ökningarna beror på att hyran i hyreskontrakten är knuten till inflationen föregående år. Höjningen grundar sig på inflationssiffran för oktober året innan, och den kan komma att hamna på omkring tio procent.

Även de statliga lärosätena kommer att få motsvarande uppräkningar. För Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan, KTH, handlar höjningen enligt Ekot om ungefär 80 miljoner kronor under 2023. Göteborgs universitet räknar med en ökning på cirka 70 miljoner kronor.

Susanne Odung, ekonomichef på KTH, säger till radiokanalen att den stora kostnadsökningen på lokaler äter upp kapital som var tänkt att användas till utveckling av verksamheten.

”Som tur är så har vi lite myndighetskapital och det har ju en del andra lärosäten också. Men det här myndighetskapitalet har vi ju tänkt använda till strategiska satsningar i utveckling av vår verksamhet. Nu riskerar vi att få använda det till vårt vatten och bröd. Det är olyckligt”, säger hon till Ekot.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.