Stora skillnader i nyttjandet av sjukpenning

SJUKFÖRSÄKRINGEN2023-11-02

Det finns stora skillnader i nyttjandet av sjukförsäkringen, konstaterar Försäkringskassan i en rapport till regeringen. Under de senaste två decennierna har gapet mellan kvinnor med hög inkomst och kvinnor med låg inkomst ökat kraftigt, visar rapporten. Även bland männen är andelen som får sjukpenning lägre bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare.

Det finns stora könsskillnader i nyttjandet av sjukpenning, visar Försäkringskassans rapport. Kvinnor har i genomsnitt dubbelt så många sjukpenningdagar som män. Men det gap som ökat mest de senaste 20 åren är det mellan kvinnor med hög inkomst och kvinnor med låg inkomst, konstaterar myndigheten.

”Bland sysselsatta kvinnor med hög inkomst var det 9,1 procent som någon gång under 2021 fick sjukpenning, att jämföra med 21,1 procent i lägre inkomstgrupper. Motsvarande skillnad finns även för män, där män med högst inkomst har ett betydligt lägre nyttjande”, konstaterar analytikern Alma Wennemo Lanninger i ett pressmeddelande.

Analysen visar att den andel av befolkningen som får sjukersättning har minskat över tid. Det förklaras enligt rapporten av de regelförändringar som gjordes 2008. Minskningen är tydligast bland utrikes födda. Under 2005 nyttjades sjukersättningen av 16,2 procent av de utrikes födda som bott i Sverige i mer än 10 år. Under 2021 var andelen 5 procent.

”Under samma period har inrikes födda gått från ett nyttjande på 9,4 till 3,9 procent. Det innebär att skillnaderna mellan hur inrikes födda och utrikes födda tar del av sjukersättningen har minskat väsentligt över tid”, noterar Alma Wennemo Lanninger.

Rapporten visar också att det finns stora regionala skillnader i hur sjukförsäkringen utnyttjas. De som bor i storstäder använder sjukförsäkringen mindre än boende i pendlingskommuner och landsbygdskommuner. I Stockholms län är nyttjandet av både sjukpenning och sjukersättning lägre än i övriga län. Nyttjandet av sjukpenning är högst i Dalarnas län medan nyttjandet av sjukersättning är högst i Kalmar och Norrbottens län.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA