Svenska fack i konflikt med Europafacket

KOLLEKTIVAVTAL2020-02-26
De svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.

I sitt samrådssvar till EU-kommissionen förordar Europafacket långtgående och detaljerade skyldigheter för EU-länderna när det gäller minimilöner och kollektivavtal. Enligt ett gemensamt pressmeddelande från LO, TCO och Saco skulle förslagen innebära bindande lagstiftning om lön och kollektivavtal på EU-nivå. Det är enligt de svenska facken ett skarpt hot mot den svenska modellen, där lönenivåer regleras i kollektivavtal.

”Att göra det obligatoriskt för medlemsstaterna att införa minimilöner på en bestämd nivå eller beräknade efter någon viss formel, skulle effektivt tvinga alla EU-länder att antingen ha en obligatorisk minimilön eller ett system där kollektivavtal omfattar alla anställda inom ett bestämt område”, skriver TCO-ordföranden Therese Svanström i en debattartikel för europeisk press.

LO, TCO och Saco har starkt motsatt sig Europafackets svar till EU-kommissionen. Tillsammans med systerorganisationer i Danmark, Norge och Island har centralorganisationerna gemensamt skrivit till EU-kommissionen och meddelat att de inte kan stå bakom svaret.

”Vi delar självklart samma oro och mål som våra fackliga kollegor i de andra EU-länderna har. Allt för många arbetstagare i Europa har idag för låga löner och saknar det skydd som ett kollektivavtal ger. Detta är oacceptabelt och vi måste få tillstånd en förändring. Men det måste ske på ett sätt som är både klokt och genomförbart”, kommenterar Therese Svanström Europafackets ställningstagande i pressmeddelandet.

Lagstadgad minimilön är enligt LO, TCO och Saco fel väg att gå. De menar dessutom att EU enligt sitt fördrag inte har rätt att genomföra minimilöneinitiativet genom bindande lagstiftning.

”Bindande regleringar är skadliga för kollektivavtalen. Vad som i stället behövs är bland annat ordentliga satsningar för att nationellt bygga upp kollektivavtalssystem i länder där de raserats eller aldrig fungerat. I det arbetet kan EUs institutioner spela en viktig stöttande roll”, kommenterar LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson grågan i det gemensamma pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.