TCO ger råd till arbetsgivare om distansarbete

ARBETSMILJÖ2021-12-09

Det är viktigt att vi fortsätter hjälpas åt för att förhindra smitta, skriver TCOs ordförande Therese Svanström i en debattartikel. Men det finns både risker och fördelar med att jobba hemifrån, framhåller hon.

I debattartikeln i Göteborgs-Posten konstaterar Therese Svanström att pandemin inneburit en distansrevolution som skapat helt nya möjligheter för många att jobba hemifrån. Enligt en Novus-undersökning som TCO lät genomföra tidigare i höstas hade två av tre anställda arbetat på distans en dag i veckan eller mer under pandemin. Var tredje distansarbetade minst fyra dagar i veckan. Och många av dem ser fördelar – tre av fyra av dem som har praktisk möjlighet vill arbeta hemifrån minst någon gång i veckan.

Men samtidigt har många saknat det sociala umgänget med arbetskamrater, konstaterar TCO-ordföranden i artikeln:

”Med distansarbetet kommer också nya arbetsmiljörisker, både fysiska, organisatoriska och sociala. Vi vet till exempel att tjänstemän som jobbat hemifrån under pandemin fått mer ont i kroppen”, konstaterar hon.

I undersökningen var det bara varannan anställd som uppgav att det funnits en strukturerad dialog på arbetsplatsen om villkoren för distansarbetet. Det är viktigt att arbetsgivare samverka med skyddsombud och anställda om hur möjligheter och risker med distansarbetet ska hanteras, understryker Therese Svanström.

Debattartikeln utmynnar i sex råd från TCO till arbetsgivarna:

• Involvera de anställda och samverka löpande med skyddsombuden om distansarbetet.

• Utvidga möjligheterna till distansarbete, där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv.

• Utrusta medarbetarna med välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö.

• Förändra kontoren. När vi tillbringar mindre tid på kontoren ökar kraven på deras utformning.

• Bygg gemenskaperna. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.

• Motverka klyftor mellan anställda. Småpratet kring kaffemaskinen måste kompletteras med digitala motsvarigheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.