Bild: Mostphotos

TCO: Parterna har löst las-frågan

ARBETSRÄTT2020-10-26

TCO skriver i sitt remissvar på utredningen om lagen om anställningsskydd, las, att parterna redan löst de frågor som utredningen skulle ge svar på. Därför avstyrker TCO hela förslaget om lagstiftning.

TCOs förbund i privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive motparter och tillsammans med förbund från andra centralorganisationer, ingått avtal och överenskommelser som innebär att det finns partsreglering eller förslag till sådana regleringar av de frågor som las-utredningen behandlar, skriver TCO i remissvaret.

Om regeringen vill göra förändringar i det lagstadgade anställningsskyddet måste den gå vidare med de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna på arbetsmarknaden, anser TCO.

”Det finns en skriande brist på personer med rätt kompetens inom samtliga sektorer. Att tro att vi får fler ingenjörer, sjuksköterskor eller lärare genom att det blir lättare att säga upp dem är ett feltänk av enorma proportioner”, skriver TCO-ordföranden Therese Svanström i en debattartikel i Aftonbladet.

TCO påpekar också att januariavtalet dessutom stadgar att om parterna kommer överens ska förslag läggas i linje med det. Parterna är överens, menar TCO, som förutsätter att utredningens förslag inte kommer att leda till lagstiftning.

”Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lovat svenska folket att utredningens förslag inte ska genomföras om parterna kommer överens. Det har de gjort och vi förutsätter att partierna håller vad de lovat. Las-utredningen kan inte ligga till grund för ny lagstiftning”, kommenterar Therese Svanström TCOs remissvar i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA