Bild: Getty Images

Tester vanliga i samband med rekrytering

ARBETSMARKNAD2023-02-22

Två av tre tjänstemän som nyanställdes inom det privata näringslivet under förra året fick genomgå någon form av psykologiskt test i samband med rekryteringen, visar en undersökning från omställningsorganisationen TRR.

Sammanlagt 2 000 tjänstemän som fått nytt jobb de senaste fyra åren har fått svara på frågorna i TRR-barometern. Av dem som fick nytt jobb under 2022 svarade 67 procent att de fått genomföra någon form av psykologiskt test under sin rekryteringsprocess.

”Vår undersökning visar att psykologiska tester numera är ett självklart inslag under en rekryteringsprocess, oavsett storlek på företaget så är det numera närmast standard”, konstaterar Jesper Olsson, specialist inom jobbsökning på TRR, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet är det vanligt att arbetsgivare låter sina sökande genomföra ett personlighetstest eller ett begåvningstest i samband med rekryteringen. Personlighetstest syftar till att visa personlighetsdrag medan begåvningstest mäter exempelvis logiskt och abstrakt tänkande.

”Användandet av tester kommer troligen att bli ännu vanligare framöver. Mitt tips till arbetssökande är därför att öva den på här typen av tester för att vara väl förbered inför mötet med en potentiell arbetsgivare”, understryker Jesper Olsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.