Tipsare till myndighets webbtidning inte skyddad

ÖPPENHET2018-05-31

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tvingas Riksbanken att lämna ut uppgifter från en person som begärt meddelarskydd. Domstolen slår fast att Riksbankens webbtidskrift Penning- och valutapolitik inte är en tryckt periodisk skrift och därför gäller inte meddelarskyddet.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är tips som inkommer till myndigheters tryckta tidskrifter undantagna från offentlighetsprincipen, och betraktas inte som allmänna handlingar. Men undantaget gäller bara under förutsättning att det är en tryckt publikation och tidskriften Penning- och valutapolitik ges sedan 2011 endast ut som webbtidning. De tips som Riksbanken vägrade lämna ut med hänvisning till tryckfrihetsförordningens bestämmelser ska alltså betraktas som allmänna handlingar, precis som andra dokument som inkommer till myndigheten.

Det faktum att Penning- och valutapolitik har både utgivningsbevis och en anmäld ansvarig utgivare påverkar enligt domstolen inte bedömningen.

Den person som skickat in två tips till Penning- och valutapolitik hade begärt att bli skyddad som tipsare. Trots det har Riksbanken nu tvingats lämnat ut handlingarna till den som efterfrågat dem.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA