Bild: Johan Nilsson, Avenirphotos/Mostphotos

Trafikverket vill minska på förvaltningen

TRAFIKVERKET2024-03-21

Trafikverket räknar med att sänka sina kostnader med 600 miljoner kronor genom effektiviseringar. Men inga beslut om uppsägningar är fattade, säger myndighetens överdirektör Francisca Ramsberg till Publikt.

Trafikverket har gjort en genomlysning av sin verksamhet, vilket Dagens Nyheter var först att skriva om. Den interna granskningen visade att förvaltningsutgifterna ökat i relation till verksamhetens volym, från 17 procent 2011 till 21 procent 2022. Myndighetens förhoppning är nu att kunna minska på förvaltningen.

I sammanhanget finns också en utbredd extern kritik av Trafikverkets verksamhet, både vad gäller järnvägens problem och brister i väghållningen.

Genomlysningen innehåller inte några konkreta förslag, men generaldirektören Roberto Maiorana har efter samverkan med de fackliga organisationerna fattat ett beslut om att förvaltningen ska effektiviseras med fem procent till slutet av 2025. Översatt till pengar handlar det om 600 miljoner kronor.

Enligt Trafikverkets överdirektör Francisca Ramsberg kommer myndigheten att sträva efter att förenkla och förändra arbetssätt, men också att exempelvis ta bort parallella datasystem som man betalar licenser för. Rekryteringsrutinerna ska ses över för att dra ned på återanställningar och nyrekryteringar.

– Vi i ledningsgruppen kommer att fatta beslut om olika uppdrag gällande effektiviseringar. En första våg kommer redan i mars, säger Francisca Ramsberg.

STs avdelningsordförande Mikael Sandberg ser inte ambitionen att effektivisera som ett problem.

– Det ligger i allas intresse att vara effektiva och inte slösa med skattemedel. Och i en så stor organisation som Trafikverket finns det möjligheter att förbättra verksamheten, säger han.

Mikael Sandberg är däremot kritisk till att generaldirektören gått ut till personalen och sagt att man inte kan utesluta uppsägningar.

– Det är inte sådant man bör gå ut med i detta läge. Vi vill prata effektiviseringar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA