Trög start för snabbspår

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-06-10

Det har varit trögt i starten för ett flertal av de snabbspår för nyanlända som Arbetsförmedlingen arbetat med, enligt en rapport från IFAU. Både brister i genomförandet och skeptiska attityder bland handläggare har spelat in, skriver IFAU.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har granskat ett femtontal olika snabbspår för nyanlända som Arbetsförmedlingen arbetat med sedan 2015. Det har handlat om yrkesområden som lärare, samhällsvetare, djursjukskötare, flera hälso- och sjukvårdsyrken, målare, kockar, slaktare, lastbilsförare och yrken inom elteknik. Snabbspåren bygger på trepartsöverenskommelser mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt Arbetsförmedlingen.

IFAU har intervjuat arbetsförmedlare vid fem kontor, och enligt rapporten hade flera spår svårt att komma igång. Flera viktiga insatser saknades från början i de tänkta snabbspåren. Arbetsförmedlarna nämner som exempel valideringsplatser, yrkessvenska och kompletterande utbildningar. Utbudet varierade mellan kommunerna och ibland var det svårt att anvisa de nyanlända till aktiviteter på andra orter. Vissa arbetsförmedlare säger också att det saknats nyanlända med relevant utbildning och erfarenhet att slussa vidare till de snabbspår som faktiskt hade insatser på plats.

Enligt rapporten fanns också en del arbetsförmedlare som inte riktigt trodde på snabbspårsmodellens idé om att svenskstudierna kan komma efter, eller parallellt med, att den nyanlände inriktar sig mot sitt yrke. Språkstudierna borde i stället komma först.

”Rapporten ger ett exempel på hur svårt det kan vara att införa nya satsningar i en organisation. Förutom vad man skulle kunna kalla yttre problem, som bekymmer med upphandlingar av insatser eller att det inte fanns tillräckligt många nyanlända kockar att validera, visar våra intervjuer att snabbspårsidéerna inte alltid var förankrade hos dem som möter de nyanlända. Attityder kan påverka genomförandet”, konstaterar Sara Martinson, som är en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är det också svårt att veta hur många som har gått ett snabbspår. Det finns inga exakta uppgifter om vilka som har deltagit. Arbetsförmedlingens uppskattningar överskattar troligen deltagarantalet och inkluderar förmodligen personer som deltagit i aktiviteter som de ändå skulle ha tagit del av, även utan snabbspåren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA