– Normalt sett innehåller våra yrkanden alltid en siffra, men i år har vi fått anpassa oss efter omständigheterna, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST och OFRs förhandlingsledare.
Bild: Casper Hedberg
– Normalt sett innehåller våra yrkanden alltid en siffra, men i år har vi fått anpassa oss efter omständigheterna, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST och OFRs förhandlingsledare.

Trygga anställningar viktig avtalsfråga för ST

AVTAL2020-09-22

Löneökningar i nivå med ”märket”, kortare arbetstid och bättre anställningstrygghet. Det kräver Offentlighetsanställdas förhandlingsråd – där ST ingår – när avtalsförhandlingarna för de anställda på statliga myndigheter drar i gång 1 oktober.

I dag har parterna på det statliga avtalsområdet, Offentliganställdas förhandlingsråd – OFR, och Arbetsgivarverket, växlat yrkanden.

OFR kräver att alla medlemmar ska få en löneökning i paritet med ”märket”, som sätts av parterna inom industrin. I vanliga fall brukar OFR lägga fram sina yrkanden efter att märket fastställts. Men i år blir det inte så, eftersom avtalsrörelsen skjutits upp på grund av coronapandemin och märket ännu inte är satt.

– Normalt sett innehåller våra yrkanden alltid en siffra, men i år har vi fått anpassa oss efter omständigheterna, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST och OFRs förhandlingsledare.

Listan över OFRs yrkanden är i år ovanligt lång, vilket enligt Åsa Erba-Stenhammar beror på att den innevarande treåriga avtalsperioden varit väldigt händelserik.

– Först hade vi omlokaliseringarna, sedan kom metoo, klimatförändringarna, ny säkerhetsskyddslag och las-utredningen och så toppades det med coronapandemin.

Åsa Erba-Stenhammar menar att alla dessa saker satt ljus på flera olika problem som måste lösas, därför är listan med yrkanden längre än normalt.

Precis som i förra avtalsrörelsen är arbetstiden en viktig fråga för OFR, som nu yrkar ”att arbetstiden förkortas och att individens möjlighet att förlägga arbetstiden ökar”. Hur mycket arbetstiden skulle kunna förkortas är en förhandlingsfråga, säger Åsa Erba-Stenhammar.

– Det kommer med en prislapp. För dem med oregelbunden arbetstid handlar det om att tillgodose återhämtning. Och för dem som jobbar hemifrån nu när alla möten sker digitalt kan man fråga sig om det är rimligt att sitta åtta timmar framför datorn.

Med den pågående las-utredningen och den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 2019 har anställningstryggheten seglat upp som en av de viktigaste frågorna för OFR, som har flera yrkanden som syftar till att minska användningen av visstidsanställningar. Dessutom vill facken öka tydligheten kring anställningsvillkoren genom krav på att ett anställningsavtal ska undertecknas av både arbetsgivare och arbetstagare innan anställningen påbörjas.

– I dag har vi medlemmar som bara får ett anställningsbeslut och då är det otydligt vad som gäller, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR vill även få till vissa förändringar i omställningsavtalet, till exempel yrkas att de som blir uppsagda på grund av att de inte klarat en säkerhetsklassning i vissa fall ska få stöd av avtalet.

– Det kan handla om en person som i flera år klarat säkerhetsklassningen, men som plötsligt inte gör det på grund av till exempel en släkting. Det är helt orimligt att en sådan person står utanför omställningsavtalet, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Många av OFRs yrkanden i årets avtalsrörelse har koppling till arbetsmiljöfrågor. Så har det också varit i tidigare avtalsrörelser, men nu är kraven mer specifika och flera har koppling till coronapandemins påverkan på statsanställdas arbetsmiljö. Bland annat kräver OFR ”att det individuella inflytandet och hälsoperspektivet stärks på områden som arbetsformer, arbetsinnehåll, förläggning av arbetstid, friskvård och möjligheter till distansarbete”. Dessutom vill man att parterna gemensamt utvärderar arbetsmiljöarbetet under coronapandemin.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 november.

Andra avtalsyrkanden från OFR

  • att restid ska ses som arbetstid.
  • att blivande föräldrar, inte bara den som är gravid, ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral.
  • att lönen ska utbetalas den 23:e då den 25:e infaller på en söndag.
  • att centrala parter följer upp förekomsten av visstidsanställningar inom staten.
  • att Trygghetsstiftelsen ska kunna komma in i ett tidigare skede för att förbättra den lokala hanteringen av en omställning.
  • att parterna ska utveckla och finansiera arbetsmiljöforskning som specifikt inriktar sig på statliga arbetsmiljöförhållanden.
  • att centrala parter gör en översyn av villkor och förutsättningar för distansarbete.

ST ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd

Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår i, och som verkar på det statliga förhandlingsområdet, förkortas OFR/S, P, O. De tre sista bokstäverna står för de tre så kallade förbundsområdena: statstjänstemän, poliser och officerare.

Nio förbund ingår i förhandlingsorganisationen: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna.

Totalt representerar OFR/S, P, O. drygt 100 000 anställda.

Enligt det huvudavtal som reglerar själva förhandlingsordningen på det statliga området måste förbunden inom OFR/S, P, O. vara överens för att teckna ett avtal.

Utöver OFR/S, P, O. sluter även Seko och Saco-S avtal med Arbetsgivarverket för sina medlemmar inom den statliga sektorn.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.