Annons:

Bild: Mostphotos

Två döms till dagsböter för mutbrott

LANTMÄTERIET2021-05-26

Två tidigare anställda vid Lantmäteriet döms till dagsböter för mutbrott i samband med Labcenterhärvan. De två ska också betala tillbaka värdet av mutan och en del av rättegångskostnaderna.

De två medarbetarna vid Lantmäteriet fick i sina anställningar stor frihet att själva välja vilka externa utbildningar de skulle delta i. De båda valde bland annat att delta i en kurs som anordnades av företaget Labcenter, där en del av kursanmälan utgjorde ett val av så kallade labbtillbehör. Tillbehören ingick i kursavgiften och levererades efter kursens genomförande till kursdeltagarens hemadress.

De två nu dömda valde bland annat presentkort, mobiltelefon och surfplatta. Tingsrätten konstaterar att de inte anmält till arbetsgivaren att de tagit emot produkterna förrän utredningen inleddes. Deras påståenden om att de inte påverkats att välja just de här kurserna på grund av labbtillbehören påverkar inte heller tingsrättens bedömning.

Tingsrätten anser att förmånen varit otillbörlig och dömer därför båda till 60 dagsböter à 350 kronor, samt att återbetala värdet av förmånen. De får också själva betala kostnaden för sin respektive försvarare i rättegången.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA