Tyst efter löfte om visstidsjobben

ARBETSRÄTT2013-11-19
Vi ska tillsammans med fack och arbetsgivare reda ut frågan om tidsbegränsade anställningar. Det lovade arbetsmarknadsdepartementet EU-kommissionen för två månader sedan. Men inget har hänt. ”Håller man på att bluffa kommissionen?”, undrar TCOs chefsjurist Samuel Engblom.

Den fackliga centralorganisationen TCO anmälde redan i mars 2010 Sverige till EU-kommissionen för brott mot EUs visstidsdirektiv. Direktivet sätter gränser för när och hur länge arbetsgivare får använda sig av tidsbegränsade anställningar.

TCO ansåg att de ändringar av lagen om anställningsskydd som infördes 2007 bryter mot EUs skyddsregler, eftersom arbetsgivare kan stapla ett i princip obegränsat antal tidsbegränsade anställningar på varandra.

Och kommissionen håller med TCO, och har i flera skrivelser uppmanat Sverige att strama upp lagen. Det skedde senast genom ett så kallat motiverat yttrande i mars i år, och kommissionen överväger nu om man ska dra Sverige inför EU-domstolen.

Inför det beslutet försöker nu både TCO och regeringen att påverka kommissionen. TCO lämnade i juni en inlaga som skulle visa att det finns ett omfattande missbruk av staplade visstidsanställningar. Inlagan baserades på en undersökning som enligt TCO visar att drygt var tionde visstidsanställd har varit hos samma arbetsgivare de senaste fem åren.

Efter sommaren laddade Regeringskansliet om och mejlade kommissionen. I mejlen ifrågasätter Bettina Kashefi, statssekreterare hos förra arbetsmarknadsministern Hillevi Engström, och Katarina Areskoug, statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt, TCOs undersökning. Arbetsgivarna har en annan uppfattning än facket, understryker de. Och Regeringskansliets bild är att eventuella problem med missbruk av visstidsanställningar beror på ”malpractice”, felbehandling.

Eftersom det finns olika uppfattningar om problemets omfattning och orsak krävs ett klargörande, förklarar statssekreterarna. Arbetsmarknadsdepartementet tänker därför ta initiativ till en genomgripande analys, som man också tänker bjuda in arbetsmarknadens parter att delta i.

Löftet om en analys utfärdades i ett mejl 13 september. TCOs chefsjurist Samuel Engblom har emellertid till dags dato inte fått någon inbjudan från departementet. Han är misstänksam.

– Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen? Vi samtalar gärna med regeringen och har bett att få träffa ansvariga ministern, men det fick vi inte.

Publikt har frågat arbetsmarknadsdepartementet när analysarbetet ska starta. Stabschef Fredrik Östbom svarar via mejl att ”vi arbetar med frågan. Mer kan vi inte säga just nu.”

Publikt har begärt ut hela mejlväxlingen mellan Regeringskansliet och kommissionen, men departementet har helt sekretessbelagt ett svarsmejl från kommissionen med hänvisning till utrikessekretessen. TCO, som också begärt ut dokumenten, har fått samma svar.

Regeringen har lovat EU-kommissionen att utreda frågan om tidsbegränsade anställningar tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men ingenting har hänt. »Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen?«, f
Bild: Casper Hedberg
Regeringen har lovat EU-kommissionen att utreda frågan om tidsbegränsade anställningar tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men ingenting har hänt. »Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen?«, f

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.