Bild: Roland Magnusson/Mostphotos

Utredning föreslår 28 nya servicekontor

SERVICEKONTOR2020-12-18

Det ska inrättas 28 nya servicekontor på olika orter runt om i landet, föreslår en statlig utredning. Varje servicekontor bör också kunna rymma fler myndigheter än Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen, enligt utredningen.

Regeringens särskilde utredare, Sven-Erik Österberg, föreslår att 28 nya servicekontor placeras ut runt om i landet. Enligt förslaget, som nu går ut på remiss till ett antal instanser, ska 15 av dessa kontor placeras i glesbygd och 11 i så kallade utsatta områden.

Två till tre servicekontor ska dessutom förläggas centralt i landets olika storstadsområden.

För tillfället finns det 121 servicekontor, där medborgare kan uträtta ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. På en del servicekontor går det också att besöka Arbetsförmedlingen.

Utredaren anser dock att fler myndigheter kan etablera verksamhet på servicekontoren, bland annat Centrala studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Det pågår även en förstudie om huruvida det är lämpligt att även Polisen ska kunna ansluta sig till servicekontoren, men det tar inte utredaren ställning till i nuläget.

Ett annat förslag är att mobila servicekontor, liknande de som Polisen redan har på vissa ställen, införs på försök.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA