Utredning föreslår inte stopp för hyvling

ARBETSRÄTT2019-02-01
Utredningen om ett hållbart arbetsliv över tid har presenterat flera förslag för att förbättra arbetstagarnas rättigheter. Men något direkt förbud mot "hyvling" föreslås inte av utredningen.

Ett av den särskilde utredaren Anders Wallners förslag handlar om så kallad hyvling, där arbetsgivaren istället för uppsägning vill minska de anställdas arbetstid. Utredningen konstaterar att om en anställd som erbjuds sänkt arbetstid tackar nej, ger det idag arbetsgivaren saklig grund för uppsägning. Det innebär att hyvling kan bli en metod för att kringgå turordningsreglerna i lagen och anställningsskydd, las.

Utredaren föreslår inget direkt förbud för arbetsgivare att tillämpa hyvling. Men möjligheten att säga upp den som tackar nej till sänkt arbetstid bör tas bort. Om arbetsgivaren vill tillämpa uppsägning, därför att en eller flera anställda säger nej till sänkt arbetstid, är det inte den eller de som tackat nej som kan sägas upp först. Då är det turordningsreglerna i las som ska gälla.

Utredaren konstaterar att osäkra anställningar kan leda till stress och sämre hälsa. Den som har en osäker anställning har små möjligheter att påverka när och hur arbetet ska utföras och osäkerhet kring vilken lön man kommer att få. Osäkra anställningar kan också innebära att arbetstagaren har svårt att försörja sig och planera sin framtid. Förhållandena är sämst inom kvinnodominerade sektorer, konstaterar utredningen. Det gör att riskerna för ohälsa är större, liksom risken att lämna anställningen till följd av ohälsa eller missnöje med förutsättningarna i arbetet.

Utredningen har därför tittat på situationen för personer med intermittenta anställningar, som ”behovsanställning”, ”timanställning”, ”ring och spring” eller ”sms-anställning”. Den formen av tidsbegränsade anställningar regleras i lag eller kollektivavtal.

Utredningen föreslår att också tiden mellan upprepade korta anställningar ska räknas som anställningstid vid tillämpning av reglerna i las. Om en arbetstagare har haft fler än två tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare inom 30 dagar ska också tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid.

Utredningen föreslår dessutom att regeringen tillsätter en särskild utredning för att ta fram förslag på hur man kan använda differentierade arbetsgivaravgifter eller andra ekonomiska styrmedel för att uppmuntra tillsvidareanställning framför olika tillfälliga anställningar.

Utredningen om ett hållbart arbetsliv tillsattes av den förra regeringen. Hur den nytillträdda regeringen kommer att hantera utredningens förslag är oklart.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.