Annons:

Utredning vill skärpa skyddet mot diskriminering

DISKRIMINERING2021-12-03

I ett slutbetänkande föreslår utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen bland annat ökat skydd mot trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet.

Den särskilde utredaren Thomas Bull föreslår att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas. Enligt förslaget ska arbetsgivaren vara skyldig att aktivt arbeta mot trakasserier och sexuella trakasserier, även om de utförs av tredje man som inte är anställd på arbetsplatsen.

Utredaren anser också att ett skydd mot krav i samband med rekrytering som indirekt har diskriminerande innebörd bör införas.

Dessutom vill utredaren att förhindra spridning av uttalanden eller meddelanden som uttrycker missaktning om en person eller en grupp av personer som har samband med en diskrimineringsgrund från någon som har en ledande ställning i en verksamhet eller organisation. I de här fallen behöver det inte finnas en enskild som utpekas som missgynnad. Förslaget innebär en begränsning av yttrandefriheten i icke grundlagsskyddad media, påpekar Thomas Bull. Utredningen föreslår att vite som sanktion vid spridning av sådana uttalanden.

Utredaren föreslår också att skyddet mot diskriminering utökas inom viss offentlig verksamhet. Det gäller bland annat de rättsvårdande myndigheterna, där enskilda personer har ett svagare skydd i kontakter med vissa myndigheter jämfört med vad som gäller andra myndigheter.

”Diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem. Utredningen innehåller flera intressanta förslag som jag nu kommer att titta närmare på”, konstaterar biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA