Utredning vill stycka upp Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2018-10-25

Utredningen om Arbetsförmedlingen kommer att föreslå att myndigheten ska krympa och att många arbetsuppgifter ska utföras av andra aktörer, som kommuner och a-kassor, rapporterar SVT.

Arbetsmarknadsutredningen tillsattes av regeringen 2016. Året efter fick den nya tilläggsdirektiv efter ett majoritetsbeslut i riksdagen, som en samlad opposition drev igenom. Nu redovisar SVT delar av de förslag som kommer att presenteras när utredningen formellt lämnas över i januari.

Förslagen innebär att kommunerna tar över ansvaret för de delar av myndighetens arbete som har social grund, som till exempel arbetsträning. A-kassorna föreslås ta över ansvaret för att kontrollera de arbetslösas aktiviteter, och en helt ny myndighet – Myndigheten för kompetensförsörjning – föreslås bli ansvarig för att samordna samhällets kompetensförsörjning, enligt SVT.

Återstoden av nuvarande Arbetsförmedlingen kommer enligt förslaget att ansvara för att bedöma den arbetslöses möjligheter att få ett arbete och vilka insatser som krävs på vägen. Enligt utredningens förslag kommer myndighetens handläggare att få en helt ny yrkesroll som specialiserade bedömare för att ge arbetssökande rätt hjälp.

Utredaren presenterar däremot inte något förslag om vilken instans som ska utföra själva tjänsten att hjälpa den arbetssökande att hitta ett jobb, skriver SVT. I stället pekar utredningen ut två huvudalternativ – antingen beställer Arbetsförmedlingen alla tjänster från utomstående aktörer, till exempel privata företag, eller också fortsätter man som i dag och ser de privata aktörerna som ett komplement till Arbetsförmedlingens egna insatser.

Både Alliansen och Sverigedemokraterna har tidigare uttalat att de vill att Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form läggs ned, medan regeringen velat genomföra förändringar inom den nuvarande myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA