Bild: Getty Images

Vabbandet fortsätter att öka

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-01-13

Den ersättning Försäkringskassan betalade ut för för vård av barn, vab, ökade under förra året med 4,4 procent jämfört med 2021. Antalet dagar ökade från 8,38 miljoner 2021 till 8,56 miljoner 2022.

Enligt Försäkringskassans nya statistik över hur mycket föräldrar i Sverige vabbade år 2022 ökade antalet vab-dagar med 2,2 procent under året. Antalet barn som berörts av förälders ledighet ökade från drygt 840 000 till drygt 903 000.

Statistiken visar att kostnaden för ersättning för vård av barn mer än fördubblats sedan 2012.

”Vabbandet i Sverige har ökat under många år, men under pandemiåren blev det en extra stor ökning. Även 2022 ser vi en liten ökning jämfört med föregående år”, konstaterar Försäkringskassans analytiker Charlotte Limé i ett pressmeddelande.

Enligt Försäkringskassan har det skett en förskjutning av beteendet i samband med barns sjukdom i hela landet efter pandemin. Enligt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, innebär den bland annat att det inte längre anses vara okej att skicka snoriga barn till förskolan.

”Nytt för år 2022 verkar vara att föräldrar nu vabbar för flera barn. Det verkar också vara delvis andra orsaker som ligger bakom att man är hemma än vad vi såg under pandemin, då förkylning var den orsak som oftast uppgavs till vab. Vi ser också indikationer i siffrorna på att sjukperioderna vid vab har blivit något kortare, men samtidigt fler. Så under 2022 har det vabbats för fler barn, lite kortare period per gång men då istället fler gånger än tidigare år”, förklarar Niklas Löfgren i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA