Var femte kvinna känner sig diskriminerad

JÄMSTÄLLDHET2022-12-21

Nästan var femte kvinna upplever att hon ibland eller ofta känner sig diskriminerad på jobbet grund av sitt kön, visar en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten. Bara var tjugonde man upplever sig diskriminerad på grund av könstillhörighet.

Totalt anser två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen att diskriminering av kvinnor på arbetsplatsen är ett problem, visar Jämställdhetsmyndighetens jämställdhetsundersökning för 2022.

Även inom andra områden upplever kvinnor mer diskriminering, visar undersökningen.

Nästan var tredje ung kvinna uppger att de ofta eller ibland har känt sig diskriminerade på grund av sitt kön i skolan. Bland män i samma ålder har var tionde upplevt sig diskriminerad.

Fyra av tio kvinnor i åldern 16–29 år har ibland eller ofta känt sig diskriminerade i offentliga miljöer.

”Unga kvinnor uppger i betydligt högre grad än de unga männen att de upplevt sig diskriminerade på grund av kön, på arbetsplatsen, i skolan och i offentliga miljöer. Det är ett mönster som inte går att bortse från”, kommenterar Jakob Lindahl, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, undersökningsresultaten i ett pressmeddelande.

Enligt anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO, sker diskrimineringen ofta på ett sätt som gör det svårt att peka ut enskilda händelser. Men enligt Jämställdhetsmyndigheten beskrivs händelserna ofta som en del av en arbetsplatsstruktur eller ett systematiskt beteendemönster och inte som unika händelser till följd av individuella brister.

”Upplevd diskriminering påverkar individer, organisationer och samhällslivet negativt. Alla som möter barn och unga, är arbetsgivare eller utbildningssamordnare har ett ansvar att bekämpa könsdiskriminering och sexuella trakasserier”, betonar Jakob Lindahl.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.