Ytterligare en institution stängs efter interna konflikter

HÖGSKOLAN2024-05-14

Institutionen för genusvetenskap vid Lunds universitet ska läggas ned på grund av arbetsmiljöproblem och interna konflikter och gå upp i sociologiska institutionen, skriver Sydsvenskan. För ett par år sedan lades en annan institution ned av samma skäl.

Facken kommer officiellt att få information om den planerade nedläggningen vid ett MBL-möte under tisdagen. Sydsvenskan citerar ett internt dokument från universitetets samhällsvetenskapliga fakultet. Där beskrivs hur ”institutionen under de senaste åren … präglats av organisatoriska utmaningar, som bland annat härleds till interna svårigheter att få god legitimitet för prefekter med slitningar, arbetsmiljöproblem och verksamhetsrisker som följd”.

Därför är planen att lägga ned institutionen för genusvetenskap. I stället ska verksamheten enligt fakultetsledningen fortsätta som en del av sociologiska institutionen, där genusvetenskap ska få en egen avdelning. Omvandlingen planeras vara genomförd till årsskiftet, skriver tidningen.

Institutionens nuvarande ledning kommer enligt tidningen att få sitta kvar till halvårsskiftet. Därefter ska prefekten för sociologiska institutionen ta över också Institutionen för genusvetenskap. Vid årsskiftet upphör Institutionen för genusvetenskap helt för att formellt bli en avdelning på sociologiska institutionen.

Institutionen för genusvetenskap har enligt Sydsvenskan 150 helårsstudenter och 24 heltidstjänster. Den nuvarande sociologiska institutionen har drygt 650 helårsstudenter och 68 heltidstjänster.

Det är inte första gången Lunds universitet lägger ned en institution på grund av arbetsmiljöproblem. 2022 beslutade lärosätet att lägga ned institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA