Väck respekt - säg nej!
Bild: Janetta Nyberg
Väck respekt - säg nej!

Ett tydligt nej väcker respekt

PÅ JOBBET: GRÄNSSÄTTNING2012-02-14

Det kan vara svårt att säga nej. Till en besvärlig kund, en pratsjuk kollega
och en krävande chef. Med rätt taktik blir det lättare att avböja på ett effektivt sätt.

Av:  Sofia Brax

När kunden kallar dig för idiot bara för att du håller dig till reglerna. När en arbetskamrat vill småprata trots att du har fullt upp. När du ombeds ta över kollegans efterlämnade arbetsuppgifter – trots att du redan bågnar under dina egna. Varför är det ibland så svårt att säga nej?

Enligt psykologen Bengt Grandelius beror det ofta på att vi är rädda för att framstå som negativa eller arbets­ovilliga.

– Man kan vara rädd att inte bli omtyckt, att hamna utanför. Rent av vara orolig för sin löneutveckling eller anställning.

Men du behöver inte alls se ditt nej som något negativt eller fientligt. I själva verket handlar det om att ge information om dig själv, något som är nödvändigt för att få en bra samverkan med människorna omkring dig.

–Det lilla barnet säger nej innan det kan säga jag. Små barns nej är ett sätt att markera sig gentemot omvärlden, bli någon, bli tydlig.

Faktum är att alla vinner på ditt ärliga nej.

Du tar hand om dig själv, får ökat inflytande över ditt liv och känner stolthet.

Hos andra väcker ditt nej ofta respekt, gör dig tydlig och ger folk en bättre uppfattning om var de har dig. Du blir faktiskt lättare att ha att göra med, mer förutsägbar.

– Den som däremot är undfallande, säger ok fast det märks att de egentligen inte vill, kan närmast försätta and­ra i någon sorts ofrivillig övergreppssituation.

Men hur gör man dåför att säga nej på ett bra sätt?

Här har Bengt Grandelius en intressant spaning.

–När man ber folk beskriva personer de beundrar brukar det vara människor som har en personlig integritet. Det intressanta är att dessa sällan upplevs som aggressiva i sin gränssättning, utan så självklart tydliga med sig själva att man vet var man har dem.

För att kunna vara tydlig och självklar i sin kommunikation med andra, måste man också vara tydlig och ärlig mot sig själv. Från den principen utgår Bengt Grandelius råd om hur du säger nej och säger ifrån för bästa effekt.

1. Be att få tänka på saken

Ge dig själv lite tid att tänka. Du behöver faktiskt sällan svara direkt. Du kan ta dig ur en situation där du känner dig pressad att säga ja genom att säga: »Det här måste jag tänka lite på.« Eller: »Låt mig titta i min kalender, så återkommer jag till dig om en halvtimme/
i morgon.«

På så sätt får du en tidsfrist att känna efter hur du egentligen ställer dig till frågan. Och fundera på hur du vill formulera ditt svar. Det är att visa respekt gentemot såväl dig själv som motparten.

2. Stå upp för dina begränsningar

Ingen arbetsplats är betjänt av människor som tar sig an mer än de kan ro iland. Om du blir pålagd fler arbets­uppgifter än vad du klarar av, säg det: »Jag har tänkt igenom det här och jag tror inte jag kommer att klara av det till på fredag – inte om jag också ska klara mina ordinarie uppgifter.« Då säger kanske din chef: »Jaha, men då ber jag Lena sköta de uppgifterna under tiden.« Och med ens blir det tydligt att det här är – och hela tiden varit – ett administ­rativt problem, som inte har att göra med din prestationsförmåga.

Att känna sina begränsningar är inte en svaghet, utan tvärtom en styrka. Det är en tillgång i organisationen.

3. Fatta dig kort när du säger nej

Blir du för mångordig när du motiverar ditt nej är risken att du upplevs som osäker. Som om du försöker övertyga dig själv. Det gör att ditt nej lätt uppfattas som en förhandlings­situation, vilket ju inte är vad du är ute efter.

4. Träna dig att säga nej

Om du är ovan vid att säga nej, börja säga ifrån i liten skala kring sådant som du känner inte är förhandlingsbart. Det stärker din förmåga att säga nej, och ökar på sikt dina möjligheter att känna dig genuint positiv i samspelet med andra.

5. Vänta inte för länge

Det är lättare att kväva ett ovälkommet beteende i sin linda, innan
problemet blir alltför stort. Vänta därför inte för länge med att visa dina reak­tioner. Den konflikträdde väntar ofta för länge, och skjuter då lätt över målet när hon eller han väl tar till orda.

6. Utgå från dig själv

När du ska säga ifrån om andras beteende, utgå ifrån dig själv och vad du reagerar på i stället för att kritisera. Kritiserar du, går motparten sannolikt i försvarsställning. »Jag kan inte koncentrera mig när du har radion på så högt«, är ett påstående som det är svårt att bestrida. »Så där högt kan du inte ha på radion«, kan däremot vara ämne för diskussion.

Håll en öppen blickkontakt med din samtalspartnet. Konkontakten under­stryker vad du säger och med vilken avsikt du gör det.

7. Välvillighet ger bäst effekt

Försök att förhålla dig öppen till de svar och lösningsförslag du får. Minns också att den andre kan behöva tid för att bearbeta vad du sagt. Ju sakligare du framför ditt budskap, desto lättare är det att anamma det och göra en förändring – utan för mycket genans. Avgörande för hur din kritik landar är också hur välvillig den uppfattas vara. Komplettera den gärna med positiva kommentarer: »Jag gillar visserligen din musiksmak, men jag klarar inte av att höra på det när jag arbetar.«

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Så kommer du över din nervositet

PÅ JOBBET: NERVOSITET2013-05-07

Knepen som stärker din auktoritet

PÅ JOBBET: AUKTORITET2015-06-17

Så kommer du tillbaka efter sjukskrivning för stress

RÅD OM JOBBET: SJUKSKRIVNING2018-08-28
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA