Bild: Janetta Nyberg

Övning kan få dig att våga mer på jobbet

RÅD OM JOBBET: MOD 2016-03-01

Modiga människor är viktiga för arbets­platsen. De är ofta handlingskraftiga och för utvecklingen framåt. Genom övning kan du minska din rädsla och bli modigare.

Av:  Ingegerd Rönnberg

Att vara modig innebär att gå sin egen väg, menar Maria Gerlofson. Hon är författare till boken Mod – stå upp för dig själv! och brukar coacha och föreläsa om mod. Hon ger flera exempel på mod:

– Att agera mot oegentligheter och stå upp för dem som inte har det så lätt. I jobbsammanhang kan det vara att säga ifrån om mobbning och skvaller, slå larm om felaktiga arbetsprocesser, att lagar inte följs eller att det fuskas.

Hon säger att chefer inte alltid är medvetna om vad medarbetare gör på sina jobb, hur de utför sina arbets­uppgifter eller om det finns konflikter. De kan behöva hjälp att se brister.

– Om ingen vågar berätta om missförhållanden kan det leda till minskad arbetsmotivation och sämre resultat. Till slut sitter missnöjet i väggarna. Organisationen kan få dåligt rykte och kompetent folk börja söka sig bort, säger Maria Gerlofson.

Hon tycker att det behövs fler modi­ga människor i arbetslivet.

Hennes råd är att våga ta itu med saker som inte fungerar tillfredsställande på jobbet – både om du har varit på arbets­platsen en tid och om du är ny.

– Jag anser inte alls att man ska ligga lågt som nyanställd. Som ny ser du dessutom brister i verksamheten tydligare. Att ta upp problem och föreslå lösningar kan faktiskt även gynna din karriär, säger hon.

Sofia Sivertsdotter är kommuni­katör och coach och har skrivit boken Modig – konsten att övervinna sina vardags­rädslor tillsammans med Carl Lindeborg. Hon säger att kloka chefer tar vara på möjligheterna med modiga anställda. De ger dem »något rejält att bita i« och ser alltså till att de har menings­fulla uppgifter att lösa.

– Själv bör du ha modet att titta ärligt på dina yrkesmässiga drömmar, säger hon.

Hennes råd är att verkligen fundera på vad i arbetet som gör dig riktigt motiverad, som »får dig att glimma«, och lyssna på det. Efter det kan du behöva förändra situationen och ta dig ur din bekvämlighet, vilket kan kräva en del mod.

– Kanske känner du dig under­stimulerad på jobbet eller vill avan­cera. Begär ett möte med chefen och kommunicera tydligt och klart dina önske­mål. Och om det inte går att hitta en bra lösning tycker jag att du ska söka ett annat jobb.

Sofia Sivertsdotter och Maria Gerlofson är eniga om att det går att träna upp sitt mod.

– Det gäller att först bli medveten om vad som gör dig rädd. Titta realistiskt på de känslorna, skapa på det sättet en sorts distans till dem. Pröva sedan att göra något lite modigt – även om det känns obekvämt och läskigt, säger Maria Gerlofson.

Sofia Sivertsdotter tror att alla egentligen vill visa sitt sanna jag – och att alla kan hitta modet att göra det.

– Känslan när du är på väg att ta dig över hinder är härlig.

När det handlar om att förändra situa­tionen på arbetsplatsen tycker Maria Gerlofson att det kan vara bra att prata öppet med kollegerna.

– Försök att lösa problem och stötta varandra, men lämna inte över ansvaret åt gruppen. 

Om ni ska prata med chefen för att förändra en situation måste ni inse att även chefen är en människa som behöver känna sig trygg, säger hon. Att fräsa »Du vågar aldrig säga ifrån« eller något liknande är ingen bra idé. En utskällning kan göra att chefen blockerar sig helt. Prata i stället lugnt och sansat utifrån situationen och beskriv problemet som skapar missämja i arbetslaget sakligt.

Både hon och Sofia Sivertsdotter säger att så kallade visselblåsare, som vågar larma om oegentligheter, är modiga – men att de tyvärr kan få betala dyrt för sina avslöjanden. Mest rädda för att ses som besvärliga och ställa sig utanför gruppen är, enligt Maria Gerlofson, personer med timanställningar eller vikariat.

När arbetssituationen är pressad och oro för att mista jobbet snurrar i huvudet vill många att vardagen ska rulla på som vanligt.

– De säger till exempel »jag orkar inte engagera mig för att förbättra saker, i synnerhet inte just nu«. Men om du är modig och påtalar en brist som påverkar produktiviteten kan det under­lätta för alla, säger Maria Gerlofson.

Sju råd som kan göra dig modigare

  • Bli medveten om din rädsla och fundera över hur rimlig den är. Försök skapa distans till dina tankar.
  • Fundera på vilka värderingar och egenskaper som är viktiga för dig, hur du egentligen vill vara och vad du innerst inne vill.
  • Tänk stort, ta små steg åt rätt håll – varje dag.
  • Kommunicera rakt och tydligt när du tar dina modiga steg.
  • Tala utifrån dina arbetsuppgifter och din arbetsroll. Säg inte att chefen är dum.
  • Gå ihop med kolleger, stötta varandra och diskutera hur ni ska lösa problem.
  • Agera även om det känns obekvämt och läskigt. Fokusera på lusten

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Så kommer du över din nervositet

PÅ JOBBET: NERVOSITET2013-05-07

Knepen som stärker din auktoritet

PÅ JOBBET: AUKTORITET2015-06-17

Ett tydligt nej väcker respekt

PÅ JOBBET: GRÄNSSÄTTNING2012-02-14
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA