Annons:

Försäkringskassan

Ämne:Försäkringskassan
Försäkringskassan
Debatt
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans riskbaserade kontroller är mer träffsäkra, jämfört med andra alternativ. Men myndigheten bör också utveckla metoder som behandlar alla lika, framhåller Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.
SocialförsäkringNyhetAnnika Strandhäll och Ylva Johansson kallar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till en dialog om hur myndigheterna bättre ska kunna samarbeta för att säkra att människor inte faller mellan stolarna.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler sjuka personer förlorar sin sjukpenning och tvingas till Arbetsförmedlingen för att söka jobb. Antalet har ökat med 165 procent på tre år, enligt uppgifter från myndigheten själv.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två olika beslut från Försäkringskassan. Myndigheten får allvarlig kritik för att handlingar kommit på avvägar och kritiseras för att två försäkrade inte fått använda finska i sina kontakter med myndigheten.
ArbetsmiljöNyhetSkillnader i personalsammansättning, som större andel kvinnor, förklarar att sjukskrivningstal skiljer sig mellan privat och offentlig sektor, enligt en analys från Försäkringskassan.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan behöver förbättra sina rutiner när det gäller att hantera familjeförmåner med EU-anknytning. Det anser Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.
SocialförsäkringNyhetRegeringen vill utveckla sjukförsäkringen för att ge större trygghet och stöd för individen. I en departementspromemoria identifieras elva olika åtgärdsområden för att förbättra sjukförsäkringen.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassan har åtalsanmält sex anställda som tagit emot produkter från it-utbildningsföretaget Labcenter. Sedan tidigare utreder Riksenheten mot korruption anställda vid sex andra myndigheter som tagit emot varor från företaget.
försäkringskassanNyhetRegeringen har bestämt att Försäkringskassan ska samordna it-driften även för andra myndigheter. Men en Kammarrättsdom från i höstas kan sätta käppar i hjulet för projektet, uppger Computer Sweden.
SocialförsäkringNyhetRegeringen vill att statliga myndigheter också ska få tillgång till ekonomiska uppgifter om företag, för att bättre kunna förhindra brott och fel i socialförsäkringssystemen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har hittat på egna interna regler för att undvika att bevilja människor sjukpenning. Det hävdar förbundsjuristen Tom Aspengren vid LO-TCO rättsskydd i en debattartikel.
DiskrimineringNyhetFörsäkringskassan stäms inför tingsrätten för diskriminering, skriver Arbetet. Stämningsansökan har lämnats in av LO-TCO Rättsskydd sedan en utlandsfödd fackmedlem nekats sjukpenning.
ledarskapFördjupningHur ser du på en generaldirektörs möjligheter att påverka arbetsplatskulturen?
ledarskapFördjupningDen högsta chefen är ytterst ansvarig för verksamheten. Men i hur stor utsträckning kan en generaldirektör påverka kulturen på en arbetsplats? Forskare på området uttrycker delvis olika ståndpunkter. Publikt punktmarkerade Försäkringskassans Ann-Marie Begler för att söka svar på frågan.
Prenumerera på