Allt färre beviljas livränta

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2022-03-04

Aldrig har så få arbetsskadade fått livränta som under förra året, skriver Arbetet. Enligt Försäkringskassans egen statistik beviljades bara 886 personer livränta under 2021.

Livränta ska ersätta förlorad inkomst för den som på grund av en arbetsskada får bestående men som påverkar försörjningsmöjligheterna. Enligt den statistik från Försäkringskassan som Arbetet granskat har antalet personer som beviljas livränta sjunkit stadigt sedan år 2005, då mer än 7 000 individer beviljades livränta av myndigheten.

För tio år sedan beviljade Försäkringskassan livränta till 1 486 personer och sedan dess har trenden varit fortsatt minskande. Under 2020 beviljades 994 personer livränta, att jämföra med 886 under förra året.

Livränta

Du kan ha rätt till livränta om

  • du går miste om inkomst därför att du måste minska din arbetstid eller inte kan arbeta alls, byta arbete eller arbetsuppgifter, förlorar lönetillägg eller omskola dig på grund av skadan.
  • din inkomst har minskat med minst 1/15 jämfört med vad du tjänade innan skadan.
  • det finns ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att din arbetsskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år framåt från det datum när läkaren skrev intyget eller underlaget.
  • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du arbetar här.

Källa: Försäkringskassan

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA