Bild: Mostphotos

Fyra anmäls för fusk med övertid

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-08-24
Fyra medarbetare vid Försäkringskassan har anmälts till personalansvarsnämnden för fusk med redovisning av övertid. Enligt anmälan har alla fyra stämplat in utan att utföra motsvarande arbete i ärendehanteringssystemet.

De fyra handläggarna har enligt anmälningarna haft kontakt med varandra via Skype i samband med sina övertidspass. Alla fyra har mer eller mindre systematiskt arbetat övertid på natten och tidiga morgnar. När arbetsgivaren granskat deras arbetsinsatser har det visat sig att samtliga haft långa perioder av inaktivitet under den tid de redovisat som övertidsarbete.

Enligt anmälningarna har handläggarna stämplat in i systemet Min tid mycket tidigt på morgnarna. Aktiviteten i ärendehanteringssystemet, ÄHS, har däremot inte motsvarat den tid respektive medarbetare varit inloggad. De fyra medarbetarna har redovisat mellan 50 och 70 arbetstimmar mer än de enligt ÄHS faktiskt utfört något arbete, och därmed fått ut mellan 20 000 och 30 000 kronor var i övertidsersättning, som de enligt anmälningarna inte varit berättigade till.

”Loggen visar även att det är långa och frekventa avbrott i aktiviteten i ÄHS, det system som NN arbetar i. Av loggen går att utläsa att NN ofta stämplar in i Min tid mitt i natten men att han inte utför något arbete först flera timmar senare. Ofta upphör aktiviteten i ÄHS långt tidigare än när han stämplar ut i Min tid. Sammanlagt handlar det om ca 68 timmar fördelat på 17 tillfällen då han arbetat övertid som består av inaktivitet men där NN redovisat tid för”, skriver avdelningschefen i anmälan för en av medarbetarna.

Enligt anmälan medger den handläggaren att han har arbetat ineffektivt och att han inte kan förklara varför det varit så långa perioder av inaktivitet.

”Att redovisa arbetad övertid när man i själva verket inte har gjort det i den omfattning man påstått skadar arbetsgivarens förtroende för medarbetaren och det skadar även arbetsgivaren ekonomiskt”, konstaterar myndigheten i anmälan.

Myndigheten överlämnar till personalansvarsnämnden att bedöma den fortsatta hanteringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.