Annons:

Integration

Ämne:Integration
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Integration. Du kan även följa vad Publikt skriver om Integration genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ETABLERINGNyhetMer effektiva myndighetskontakter för de nyanlända som deltagit, och ökad kunskap om de nyanländas situation bland myndighetsanställda. Det har fem myndigheters gemensamma projekt lett till, enligt en slutrapport.
SpårtrafikenNyhetFör att möta bristen på lokförare satsar SJ Götalandståg på lokförarelever med utländsk bakgrund i höst. De får under sin utbildning också möjlighet att plugga extra mycket svenska.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.
IntegrationNyhetMer än var tredje nyanländ är i arbete eller studier efter två år i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. I flera kommuner är det mer än varannan. Men resultaten varierar stort, enligt nya siffror från Sverige kommuner och landsting, SKL.
IntegrationNyhetFler flyktingar får jobb i Sverige jämfört med i Tyskland och Österrike. Men integrationen kostar också mer pengar i Sverige. Det framgår av en ny rapport till Europaparlamentet, skriver Europaportalen.
Delegationen mot segregationNyhetInger Ashing blir chef för nya Delegationen mot segregation, som startar sin verksamhet 1 januari. Delegationen ska motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.
PensionerNyhetStatens utgifter för pensioner kommer att öka kraftigt på sikt till följd av den stora invandringen till Sverige. Den analysen gör Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen.
ArbetsmarknadNyhetAndelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka, enligt statistik från Arbetsgivarverket. År 2016 hade 26,7 procent av samtliga nyanställda och drygt 18 procent av alla i anställda staten utländsk bakgrund.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten bland inrikes födda sjönk i augusti till 3,9 procent, den lägsta nivån sedan i augusti 2008. Däremot ökar arbetslösheten bland utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
TrafikverketNyhetTrafikverket startar en snabbutbildning för nyanlända ingenjörer. 50 elever har redan påbörjat "Järnvägsutbildning för nyanlända", Juna, på Trafikverksskolan i Ängelholm.
IntegrationNyhetFlyktingars och anhöriginvandrares etablering i Sverige är stabil, men går långsamt. Det konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
ArbetsmarknadNyhetSysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda minskar, enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, arbetskraftsundersökning. Sysselsättningsgraden för inrikes födda är 68,1 procent, att jämföra med 62,1 procent för utrikes födda.
StatsförvaltningNyhetMentorprogram ute på de statliga myndigheterna har förändrat nyanlända akademikers bild av staten. I en slutenkät med deltagarna kommer ord som modern, öppen och intressant högst upp i omdömet om staten som arbetsgivare.
IntegrationNyhetArbetsförmedlingen har fått regeringens uppdrag att förstärka sitt arbete med nyanlända i etableringsuppdraget så att dessa får insatser av hög kvalitet.
Prenumerera på