Myndighetsprojekt förenklade för nyanlända

ETABLERING2019-03-07
Mer effektiva myndighetskontakter för de nyanlända som deltagit, och ökad kunskap om de nyanländas situation bland myndighetsanställda. Det har fem myndigheters gemensamma projekt lett till, enligt en slutrapport.

Vid årsskiftet avslutades det myndighetsgemensamma projekt om nyanländas etablering som Publikt tidigare skrivit om. Arbetet inleddes som ett pilotprojekt 2015 på fyra orter.

2016 fick Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ett regeringsuppdrag om att i samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL, utveckla mötesplatser för nyanlända. Tanken var att samla alla de myndigheter som en ny­anländ behöver få stöd av för att komma i gång med livet i Sverige på ett och samma ställe.

På ett par år växte projektet till 27 orter och berörde nyanlända i ungefär 90 kommuner, enligt myndigheternas och SKLs gemensamma slutrapport.

Projektet - Mötesplats och information - har därmed lyckats uppfylla regeringens mål, att minst häften av alla nyanlända som ska igenom etableringsprocessen bör passera en mötesplats. Totalt har närmre 25 000 personer registrerats på någon av mötesplatserna. Tiden för att ta del av den information som man behöver som nyanländ har också förkortats från flera veckor till några timmar. 

De nyanlända har också generellt sett upplevt en större kontroll över sin etableringssituation, enligt ett tjugotal personer intervjuats i rapporten.

Vissa angav dock att de fick problem att ta till sig all information när det var många olika möten på en och samma dag. Nyanlända med högre utbildning hade lättare för konceptet med mötesplatser än de med lägre utbildningsnivå, enligt slutrapporten.

Av en enkät till myndighetshandläggare inom projektet framgår att de upplever att deras kunskap kring nyanländas etablering har ökat. De som jobbat längre i projektet är dock mer positiva än de som jobbat en kortare period, visar rapporten.

Mötesplatserna kommer att finnas kvar fram till dess att servicekontoren övergår till Statens servicecenter i juni.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.