Annons:

Alla tjänar på trygghet vid omlokalisering

En dom i Arbetsdomstolen skapar osäkerhet för anställda på myndigheter som omlokaliseras. Det ligger i allas intresse att trygga medarbetarnas villkor vid omställning.

”Jag förutsätter att parterna nu agerar för att gemensamt ta ansvar”, säger civilminister Ardalan Shekarabi till Publikt efter den dom i Arbetsdomstolen som innebär att anställda på Fastighetsmäklarinspektionen måste säga upp sig om de inte vill flytta med myndigheten till Karlstad.

Domen blir vägledande också för andra myndigheter som omlokaliseras. Den får till följd att de anställda får sämre villkor i omställningen än de skulle ha fått om arbetsgivaren tvingats säga upp dem på grund av arbetsbrist.

Arbetsdomstolens dom bygger på principer som har sin grund i en annan tid, när statstjänstemän i princip inte kunde sägas upp.

I domen konstateras att det inte längre fungerar på det sättet, men rättens majoritet landar ändå i slutsatsen att det finns en praxis inom staten att medarbetare som inte har någon anställningsort angiven i sina anställningsdokument är skyldiga att följa med jobbet vart som helst i hela landet – även om de anställts och arbetat i Stockholm och aldrig förespeglats att något annat skulle vara aktuellt.

Som de två skiljaktiga ledamöterna påpekar är det ”en avsevärt vidare arbetsskyldighet än som gäller på den övriga arbetsmarknaden”.

Vid tidigare omlokaliseringar har denna fråga inte behövt ställas på sin spets. I stället har fack och arbetsgivare hanterat situationen genom att teckna lokala omställningsavtal. Civilministern framhåller också nu den handlingsvägen som en möjlighet.

Förhoppningsvis skickar det en tydlig signal till myndighetsledningarna och Arbetsgivarverket att medverka till lösningar som inte skapar otrygghet. Annars kommer kommande omlokaliseringar att bli betydligt svårare att hantera, när anställda som inte vill flytta med blir tvungna att snabbt söka sig bort från arbetsplatsen.

Att staten som ett resultat av domen upplevs som en mindre trygg arbetsgivare är inte heller till gagn för möjligheterna att attrahera och behålla kompetenta med­arbetare.

Vi riskerar dessutom att få se en våg av krav från enskilda anställda och fackliga organisationer att i anställningsavtal och kollektivavtal tydligt slå fast vilken anställningsort som gäller.

ST kräver nu att lagen om offentlig anställning ses över – då skulle problemen kunna lösas genom att städa bort den märkliga praxis som domstolen grundar sitt ställningstagande på.

Men den uppkomna situationen är också ytterligare ett skäl för regeringen att ompröva sin strategi att flytta hela myndigheter från en stad till en annan. ST och andra aktörer har länge pekat på de nackdelar den innebär. Arbetsdomstolens dom gör det ännu besvärligare.

Att ställa krav på att landets större myndigheter lokaliserar nya jobb och enheter till orter utanför storstäderna skulle vara ett enklare och mer effektivt sätt att sprida statliga arbetstillfällen över hela landet – utan att det går ut över dagens anställda och viktiga statliga verksamheter.

Bli den första att tycka till!
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.
HögskolanNyhetDe tre huvudåtalade i rättegången om fusk i samband med högskoleprov har dömts till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år. Ytterligare sex personer har dömts för medverkan i fuskandet.
MigrationsverketNyhetAv de 11 745 ungdomar som i fjol ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har mer än 5 200 personer fått bifall, enligt Migrationsverket.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
StatsförvaltningNyhetRiksdagen har röstat igenom Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som regeringspartierna S och MP har träffat med C och L innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
RegeringskanslietNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
ÖppenhetNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.