Annons:

Alla tjänar på trygghet vid omlokalisering

En dom i Arbetsdomstolen skapar osäkerhet för anställda på myndigheter som omlokaliseras. Det ligger i allas intresse att trygga medarbetarnas villkor vid omställning.

”Jag förutsätter att parterna nu agerar för att gemensamt ta ansvar”, säger civilminister Ardalan Shekarabi till Publikt efter den dom i Arbetsdomstolen som innebär att anställda på Fastighetsmäklarinspektionen måste säga upp sig om de inte vill flytta med myndigheten till Karlstad.

Domen blir vägledande också för andra myndigheter som omlokaliseras. Den får till följd att de anställda får sämre villkor i omställningen än de skulle ha fått om arbetsgivaren tvingats säga upp dem på grund av arbetsbrist.

Arbetsdomstolens dom bygger på principer som har sin grund i en annan tid, när statstjänstemän i princip inte kunde sägas upp.

I domen konstateras att det inte längre fungerar på det sättet, men rättens majoritet landar ändå i slutsatsen att det finns en praxis inom staten att medarbetare som inte har någon anställningsort angiven i sina anställningsdokument är skyldiga att följa med jobbet vart som helst i hela landet – även om de anställts och arbetat i Stockholm och aldrig förespeglats att något annat skulle vara aktuellt.

Som de två skiljaktiga ledamöterna påpekar är det ”en avsevärt vidare arbetsskyldighet än som gäller på den övriga arbetsmarknaden”.

Vid tidigare omlokaliseringar har denna fråga inte behövt ställas på sin spets. I stället har fack och arbetsgivare hanterat situationen genom att teckna lokala omställningsavtal. Civilministern framhåller också nu den handlingsvägen som en möjlighet.

Förhoppningsvis skickar det en tydlig signal till myndighetsledningarna och Arbetsgivarverket att medverka till lösningar som inte skapar otrygghet. Annars kommer kommande omlokaliseringar att bli betydligt svårare att hantera, när anställda som inte vill flytta med blir tvungna att snabbt söka sig bort från arbetsplatsen.

Att staten som ett resultat av domen upplevs som en mindre trygg arbetsgivare är inte heller till gagn för möjligheterna att attrahera och behålla kompetenta med­arbetare.

Vi riskerar dessutom att få se en våg av krav från enskilda anställda och fackliga organisationer att i anställningsavtal och kollektivavtal tydligt slå fast vilken anställningsort som gäller.

ST kräver nu att lagen om offentlig anställning ses över – då skulle problemen kunna lösas genom att städa bort den märkliga praxis som domstolen grundar sitt ställningstagande på.

Men den uppkomna situationen är också ytterligare ett skäl för regeringen att ompröva sin strategi att flytta hela myndigheter från en stad till en annan. ST och andra aktörer har länge pekat på de nackdelar den innebär. Arbetsdomstolens dom gör det ännu besvärligare.

Att ställa krav på att landets större myndigheter lokaliserar nya jobb och enheter till orter utanför storstäderna skulle vara ett enklare och mer effektivt sätt att sprida statliga arbetstillfällen över hela landet – utan att det går ut över dagens anställda och viktiga statliga verksamheter.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.