Annons:
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Bättre arbetsmiljöarbete efter inspektion

Efter hot om föreläggande från Arbetsmiljöverket har Försäkringskassan i Göteborg inlett ett arbete för att förbättra handläggarnas arbetsmiljö. "Det är ju ingen quick fix, men arbetsmiljöfrågor är på bordet på ett annat sätt än tidigare", säger skyddsombudet Lisa Ahlgren.

I december förra året lämnade skyddsombudet Lisa Ahlgren in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket och begärde ett ingripande. En mycket hög arbetsbelastning och detaljstyrning hade enligt anmälan skapat stress, dåligt mående och extremt hög personalomsättning bland handläggarna, enligt anmälan.

När Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatsen ställde man i princip samma krav på arbetsgivaren som skyddsombudet gjort i anmälan, bland annat en tydlig prioritering bland arbetsuppgifterna samt riskbedömningar och tidsatta handlingsplaner för arbetsmiljön. Kraven skulle uppfyllas senast 30 augusti.

Nu har Arbetsmiljöverket gjort bedömningen att kraven är uppfyllda. Ledningen har gjort riskbedömningar, tagit fram handlingsplaner och förtydligat prioriteringar och resultatkrav på handläggarna. Skyddsombudet Lisa Ahlgren är relativt nöjd med resultatet så här långt.

– Det är ju ingen quick fix, men arbetsmiljöfrågor är på bordet på ett annat sätt än tidigare. Arbetsgivaren tänker på arbetsmiljön i de förslag som läggs fram, det är ett stort steg och väldigt roligt.

Samtidigt påpekar hon att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortfarande saknar mål och efterlyser systematik i hur uppföljningar ska gå till. Ett annat problem är att den tydligare prioritetsordningen i handläggningen inte enbart gett positiva effekter.

– Den negativa stressen har minskat, men vi hör från medarbetarhåll att arbetsuppgifterna nu blir alltför repetitiva. Man vill så mycket mer för att känna engagemang i arbetet.

Personalomsättningen är fortfarande hög. Omkring 15 procent lämnar årligen myndigheten och närmare 13 procent byter jobb internt.

– Mycket av den interna rörligheten handlar om att komma bort från sjukförsäkringen snarare än till något annat, bedömer Lisa Ahlgren. Och det trots att arbetsuppgifterna i sjukförsäkringen intressanta.

Områdeschefen Ann Larsson på avdelningen för sjukförsäkringen i Göteborg säger att man arbetar med både strukturer för riskbedömningar och tidsplaner för uppföljningar.

– Men allt kan alltid bli bättre. Jag tror att vi kan bli bättre på dialogen mellan arbetsgivaren, arbetsmiljöombuden och medarbetarna.

Hon säger att verksamheten i sjukförsäkringen påverkas av personalomsättningen.

– Det är något vi måste omhänderta, för även om vi ersättningsrekryterar är det en lång upplärningstid.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.