Annons:

Du bestämmer 14 september

Valet innebär en möjlighet att uppmärksamma de frågor som är viktiga för anställda i den statliga sektorn. Politiker i alla partier gör klokt i att lyssna.

Ett val innebär en möjlighet att påverka. Som väljare får du chansen att stödja de politiker du vill ge makt över Sveriges framtid. Din röst har stor betydelse.

Men i valrörelsen finns dessutom ovanligt goda förutsättningar att föra samtal med politikerna, uppmärksamma dem på problem och kräva besked om deras planer för framtiden.

Med sin djupa kunskap om statliga verksamheter kan ST på detta sätt diskutera de frågor som är viktiga för förbundets medlemmar och för samhället. Förhoppningsvis kan det lägga grunden för en bättre politik under nästa mandatperiod – oavsett vilken färg regeringen får.

Arbetslösheten är en av valets viktigaste frågor. Som det största facket inom Arbetsförmedlingen har ST god insikt i hur myndigheten bäst kan hjälpa människor att få jobb och arbetsgivare att hitta kompetenta medarbetare. En angelägen åtgärd är att ge fler arbetslösa möjlighet till kompletterande utbildningar, men ST pekar även på vikten av att begränsa detaljstyrningen av arbetsförmedlarna och ge dem utrymme att fokusera på sitt kärnuppdrag – kontakter med arbetsgivare och arbetssökande.

ST driver också krav som syftar till att skapa bättre förutsättningar för alla myndigheter att utföra sina uppdrag. Sverige har en tradition av rättssäker och kompetent statsförvaltning som finns nära medborgarna och har deras förtroende. Det är en tillgång som kan bidra till tillväxt och trygghet. STs krav handlar om att förvalta dessa värden.

All myndighetsutövning måste ske på ett öppet och korrekt sätt. När privata utförare ges en viktig roll i beslutsprocesserna – vilket blir allt vanligare – minskar kontrollen, insynen och möjligheten att utkräva ansvar. Därför måste myndighetsutövning på entreprenad begränsas. Dessutom är det nödvändigt att utöka offentlighetsprincipen och meddelarfriheten så att anställda i statliga bolag och företag som utför arbete på myndigheters uppdrag omfattas av samma regler.

När den offentliga sektorn upphandlar tjänster måste det också bli möjligt att ställa sociala krav så att inte prispressen leder till att företag tvingas konkurrera om kontrakten med sämre villkor.

De anställda i offentliga verksamheter måste ha trygga jobb och en god arbetsmiljö för att kunna göra ett bra arbete. Det behövs krafttag för att minska visstidsanställningar och omvandla dold övertid till nya tjänster. Beslutsfattarna måste också ta hot och våld mot statstjänstemän på större allvar.

Allt detta är krav som ST lyft fram inför valet. ST är parti­politiskt obundet och stöder inte något parti, men arbetar på detta sätt för att frågor som berör dig som anställd ska uppmärksammas av de politiska partierna.

Men vilka partier som ska sitta vid makten de kommande fyra åren och vilken politik som ska föras avgör du och de andra väljarna. Du måste ta ställning till vilka frågor som är viktigast för just dig och vilka politiker du har förtroende för. Det är ett val värt att ta på stort allvar. Använd din röst söndagen den 14 september.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.