Annons:

Du bestämmer 14 september

Valet innebär en möjlighet att uppmärksamma de frågor som är viktiga för anställda i den statliga sektorn. Politiker i alla partier gör klokt i att lyssna.

Ett val innebär en möjlighet att påverka. Som väljare får du chansen att stödja de politiker du vill ge makt över Sveriges framtid. Din röst har stor betydelse.

Men i valrörelsen finns dessutom ovanligt goda förutsättningar att föra samtal med politikerna, uppmärksamma dem på problem och kräva besked om deras planer för framtiden.

Med sin djupa kunskap om statliga verksamheter kan ST på detta sätt diskutera de frågor som är viktiga för förbundets medlemmar och för samhället. Förhoppningsvis kan det lägga grunden för en bättre politik under nästa mandatperiod – oavsett vilken färg regeringen får.

Arbetslösheten är en av valets viktigaste frågor. Som det största facket inom Arbetsförmedlingen har ST god insikt i hur myndigheten bäst kan hjälpa människor att få jobb och arbetsgivare att hitta kompetenta medarbetare. En angelägen åtgärd är att ge fler arbetslösa möjlighet till kompletterande utbildningar, men ST pekar även på vikten av att begränsa detaljstyrningen av arbetsförmedlarna och ge dem utrymme att fokusera på sitt kärnuppdrag – kontakter med arbetsgivare och arbetssökande.

ST driver också krav som syftar till att skapa bättre förutsättningar för alla myndigheter att utföra sina uppdrag. Sverige har en tradition av rättssäker och kompetent statsförvaltning som finns nära medborgarna och har deras förtroende. Det är en tillgång som kan bidra till tillväxt och trygghet. STs krav handlar om att förvalta dessa värden.

All myndighetsutövning måste ske på ett öppet och korrekt sätt. När privata utförare ges en viktig roll i beslutsprocesserna – vilket blir allt vanligare – minskar kontrollen, insynen och möjligheten att utkräva ansvar. Därför måste myndighetsutövning på entreprenad begränsas. Dessutom är det nödvändigt att utöka offentlighetsprincipen och meddelarfriheten så att anställda i statliga bolag och företag som utför arbete på myndigheters uppdrag omfattas av samma regler.

När den offentliga sektorn upphandlar tjänster måste det också bli möjligt att ställa sociala krav så att inte prispressen leder till att företag tvingas konkurrera om kontrakten med sämre villkor.

De anställda i offentliga verksamheter måste ha trygga jobb och en god arbetsmiljö för att kunna göra ett bra arbete. Det behövs krafttag för att minska visstidsanställningar och omvandla dold övertid till nya tjänster. Beslutsfattarna måste också ta hot och våld mot statstjänstemän på större allvar.

Allt detta är krav som ST lyft fram inför valet. ST är parti­politiskt obundet och stöder inte något parti, men arbetar på detta sätt för att frågor som berör dig som anställd ska uppmärksammas av de politiska partierna.

Men vilka partier som ska sitta vid makten de kommande fyra åren och vilken politik som ska föras avgör du och de andra väljarna. Du måste ta ställning till vilka frågor som är viktigast för just dig och vilka politiker du har förtroende för. Det är ett val värt att ta på stort allvar. Använd din röst söndagen den 14 september.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.