Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Ljud
Ditt jobb
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Extra bakgrundsljud kan ge bättre miljö

Störande prat kan göra det svårt att koncent­rera sig i öppna kontorsmiljöer. Men lösningen på problemet är inte alltid att göra kontoret tystare.

När man talar om akustik och ljud tänker nog många på decibelmätare och ljuddämpande material. Det kan vara relevant i en industrimiljö med höga och oönskade ljud. Men i ett kontors­landskap eller ett aktivitetsbaserat kontor kan man behöva tänka på ett annat sätt, menar Zlatan Idnert, ansvarig för konsultföretaget ÅFs akustik­avdelning:

– Det är inte ljudnivån i sig som stör oss, utan det handlar om vilken typ av ljud det är. Det finns mycket missförstånd kring det. Och det finns många materialleverantörer som vill sälja så mycket som möjligt, säger han.

Lennart Nilsson, akustikkonsult på företaget Akustikmiljö, har liknande erfarenheter.

– Jag stöter ofta på folk som säger att de störs av ljudnivån. Men det handlar inte om decibel. Det som stör är i förs­ta hand informationen, inte talet i sig.

Ljud ses ofta som något objektivt, något »där ute« som vi passivt tar in. Men hur vi uppfattar ljud påverkas till stor del av vad som sker i hjärnan. Inte minst jobbar den ständigt med att filt­rera bort det som inte är relevant. Gäller det monotona ljud är den processen inte så krävande. Men om ett ljud är oregelbundet, eller innehåller information på ett språk vi förstår, går det åt betydligt mer arbetsminne för att hålla det ute. Det gör att vi får mindre kraft över till det vi håller på med.

Forskaren Marijke Keus van de Poll vid Högskolan i Gävle har gjort en studie där deltagarna fick i uppgift att skriva korta uppsatser under olika förutsättningar – i tystnad eller med bakgrundsprat av olika grad av begriplighet. Resultaten visar att ju mer begripligt pratet var, ju långsammare skrev deltagarna och ju fler felstavningar gjorde de.

– Hjärnan är väldigt nyfiken. Så fort man kan höra talet vill den veta vad som sägs, det är något som inte går att stänga av, säger Lennart Nilsson.

Zlatan Idnert har egen erfarenhet av att en arbetsplats kan behöva förändras för att ljudmiljön ska fungera. För några år sedan flyttade han och hans kolleger på ÅF in i nybyggda lokaler i det gamla hamnområdet i Malmö. Eftersom konsulterna i Zlatan Idnerts arbetsgrupp jobbar i gemensamma projekt är samarbete och kommunikation cent­ralt.

– Vi behöver kunna ställa frågor och be om input från varandra. Sam­tidigt kräver arbetet noggrannhet, vi gör mycket beräkningar.

Utmaningen blev att skapa en arbets­miljö där alla kan höra vad de närmsta kollegerna säger, men där man slipper uppfatta bakgrundsprat och störande ljud från andra. Man satsade framför allt på tre saker, berättar Zlatan Idnert – att flytta om personalen i lokalen, sätta in ljuddämpande skärmar och tillföra bakgrundsljud.

Processen inleddes med en gemensam kartläggning av vilka som samarbetade med vilka. Alla fick också berätta hur de själva fungerar och vad de behöver.

Numera sitter de flesta på Zlatan Idnerts kontor i grupper med fyra skrivbord placerade mot varandra, där varje skrivbord har ljuddämpande skärmar på tre sidor. På så sätt har alla en liten privat, ljuddämpad zon, samtidigt som de enkelt kan få kontakt med kollegerna genom att ställa sig upp.

Varje personalgrupp kan välja att lägga till ett bakgrundsljud under arbets­dagen. Det strömmar ut ur högtalare som är riktade så att de skapar ett eget ljudrum.

– Vi har fem till tio slingor med olika typer av soundscapes, som består av lager av ljud och toner. Gruppen väljer själv vilken de vill ha, det kan bero på stämning, väder eller vad man jobbar med. På fredagar sätter många på spellistor från Spotify.

Åtgärderna gjorde att man uppnådde det man ville, enligt Zlatan Idnert. Nu hör man varandra inom gruppen, samtidigt som ljud från andra delar av kontors­landskapet blandas upp i en mumlig bakgrundsmatta.

Metoden att tillföra bakgrundsljud är relativt vanlig i USA, Tyskland och Storbritannien, enligt Zlatan Idnert. Men i Sverige är det fortfarande nytt.

– Här är många kontor väldigt dämpade, med mattor, undertak och skärmar. Det gör att det kan bli för tyst. I ett tyst rum kan kolleger höra allt jag säger på femton meters avstånd, medan det bara handlar om fem meter i ett mer aktivt rum. 

När Lennart Nilsson är ute i kontorsmiljöer som konsult brukar han ha med sig ett instrument som kan mäta taluppfattbarhet. Det är betydligt mer rele­vant än decibel, menar han.

– Problemet är att många fortfarande inte är medvetna om det här. Man tänker bara på ljudvolym – »här är tyst och bra«. Men vad innebär det att det är tyst – jo, det gör bara att det är ännu lättare att höra dem man inte vill höra. Då går en stor del av dagen åt till att tänka bort alla ljud och man blir extremt ineffektiv.

Ämnen: Arbetsmiljö
Så skapar ni bättre ljudmiljö på jobbet
  • Börja med en kartläggning av i vilken mån ni har behov av att prata med varandra, och i vilka konstellationer. Placera er sedan utifrån det.
  • En genomtänkt planlösning kan göra underverk. Skilj platser där man behöver prata – till exempel reception och fikarum – från verksamhet som kräver koncentration.
  • Tänk på hur ni rör er i lokalerna. En passage med hårt golv rakt genom ett kontorslandskap är exempelvis en dålig lösning.
     
Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetÖrebro universitet satsar på omfattande digitalisering av campus, i samarbete med statliga Akademiska Hus. Örebro Campus Lab ska bli en utbildnings- och forskningsmiljö i framkant.
RättsväsendetNyhetChefsåklagaren Lise Tamm säger i en intervju med Studio Ett att det bör finnas möjlighet att häkta minderåriga som gjort sig skyldiga till grövre brott.
EUNyhetSju månader före valet till EU-parlamentet visar en stor opinionsmätning växande sympatier för EU bland medborgarna. Också i Storbritannien ökar stödet för EU och en klar majoritet är mot Brexit.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
Statens institutionsstyrelseNyhet»Högsta prioritet är att få tillräckligt med bemanning på LVM-sidan, det har vi begärt under en lång tid utan att få gehör«, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom Statens institutionsstyrelse, med anledning av Uppdrag gransknings program om drogtillgången inne på hemmen för vård av missbrukare.
FörsäkringskassanNyhetRättssäkerheten hotas när regeringen ständigt ändrar fokus i styrningen av Försäkringskassan, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. ”Redan när regeringen satte upp målet om att sänka sjukpenningtalet till 9,0 varnade vi för en rättsosäkerhet”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten i bara 13 av 250 granskade handlingsplaner för arbetssökande lever upp till lagens krav.
ÖppenhetNyhetUnder en intervju frågade en bibliotekschef upprepade gånger efter journalistens källor. Efter anmälan väckte JK åtal mot tjänstepersonen, som nu dömts till 50 dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
ArbetsmiljöNyhetFyra procent av STs medlemmar svarar ja på frågan om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen, visar förbundets arbetsmiljöundersökning. Två procent uppger att de själva blivit utsatta.
MångfaldNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. 2016 utgjorde gruppen 18,3 procent av de statsanställda.
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.