Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Ljud
Ditt jobb
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Extra bakgrundsljud kan ge bättre miljö

Störande prat kan göra det svårt att koncent­rera sig i öppna kontorsmiljöer. Men lösningen på problemet är inte alltid att göra kontoret tystare.

När man talar om akustik och ljud tänker nog många på decibelmätare och ljuddämpande material. Det kan vara relevant i en industrimiljö med höga och oönskade ljud. Men i ett kontors­landskap eller ett aktivitetsbaserat kontor kan man behöva tänka på ett annat sätt, menar Zlatan Idnert, ansvarig för konsultföretaget ÅFs akustik­avdelning:

– Det är inte ljudnivån i sig som stör oss, utan det handlar om vilken typ av ljud det är. Det finns mycket missförstånd kring det. Och det finns många materialleverantörer som vill sälja så mycket som möjligt, säger han.

Lennart Nilsson, akustikkonsult på företaget Akustikmiljö, har liknande erfarenheter.

– Jag stöter ofta på folk som säger att de störs av ljudnivån. Men det handlar inte om decibel. Det som stör är i förs­ta hand informationen, inte talet i sig.

Ljud ses ofta som något objektivt, något »där ute« som vi passivt tar in. Men hur vi uppfattar ljud påverkas till stor del av vad som sker i hjärnan. Inte minst jobbar den ständigt med att filt­rera bort det som inte är relevant. Gäller det monotona ljud är den processen inte så krävande. Men om ett ljud är oregelbundet, eller innehåller information på ett språk vi förstår, går det åt betydligt mer arbetsminne för att hålla det ute. Det gör att vi får mindre kraft över till det vi håller på med.

Forskaren Marijke Keus van de Poll vid Högskolan i Gävle har gjort en studie där deltagarna fick i uppgift att skriva korta uppsatser under olika förutsättningar – i tystnad eller med bakgrundsprat av olika grad av begriplighet. Resultaten visar att ju mer begripligt pratet var, ju långsammare skrev deltagarna och ju fler felstavningar gjorde de.

– Hjärnan är väldigt nyfiken. Så fort man kan höra talet vill den veta vad som sägs, det är något som inte går att stänga av, säger Lennart Nilsson.

Zlatan Idnert har egen erfarenhet av att en arbetsplats kan behöva förändras för att ljudmiljön ska fungera. För några år sedan flyttade han och hans kolleger på ÅF in i nybyggda lokaler i det gamla hamnområdet i Malmö. Eftersom konsulterna i Zlatan Idnerts arbetsgrupp jobbar i gemensamma projekt är samarbete och kommunikation cent­ralt.

– Vi behöver kunna ställa frågor och be om input från varandra. Sam­tidigt kräver arbetet noggrannhet, vi gör mycket beräkningar.

Utmaningen blev att skapa en arbets­miljö där alla kan höra vad de närmsta kollegerna säger, men där man slipper uppfatta bakgrundsprat och störande ljud från andra. Man satsade framför allt på tre saker, berättar Zlatan Idnert – att flytta om personalen i lokalen, sätta in ljuddämpande skärmar och tillföra bakgrundsljud.

Processen inleddes med en gemensam kartläggning av vilka som samarbetade med vilka. Alla fick också berätta hur de själva fungerar och vad de behöver.

Numera sitter de flesta på Zlatan Idnerts kontor i grupper med fyra skrivbord placerade mot varandra, där varje skrivbord har ljuddämpande skärmar på tre sidor. På så sätt har alla en liten privat, ljuddämpad zon, samtidigt som de enkelt kan få kontakt med kollegerna genom att ställa sig upp.

Varje personalgrupp kan välja att lägga till ett bakgrundsljud under arbets­dagen. Det strömmar ut ur högtalare som är riktade så att de skapar ett eget ljudrum.

– Vi har fem till tio slingor med olika typer av soundscapes, som består av lager av ljud och toner. Gruppen väljer själv vilken de vill ha, det kan bero på stämning, väder eller vad man jobbar med. På fredagar sätter många på spellistor från Spotify.

Åtgärderna gjorde att man uppnådde det man ville, enligt Zlatan Idnert. Nu hör man varandra inom gruppen, samtidigt som ljud från andra delar av kontors­landskapet blandas upp i en mumlig bakgrundsmatta.

Metoden att tillföra bakgrundsljud är relativt vanlig i USA, Tyskland och Storbritannien, enligt Zlatan Idnert. Men i Sverige är det fortfarande nytt.

– Här är många kontor väldigt dämpade, med mattor, undertak och skärmar. Det gör att det kan bli för tyst. I ett tyst rum kan kolleger höra allt jag säger på femton meters avstånd, medan det bara handlar om fem meter i ett mer aktivt rum. 

När Lennart Nilsson är ute i kontorsmiljöer som konsult brukar han ha med sig ett instrument som kan mäta taluppfattbarhet. Det är betydligt mer rele­vant än decibel, menar han.

– Problemet är att många fortfarande inte är medvetna om det här. Man tänker bara på ljudvolym – »här är tyst och bra«. Men vad innebär det att det är tyst – jo, det gör bara att det är ännu lättare att höra dem man inte vill höra. Då går en stor del av dagen åt till att tänka bort alla ljud och man blir extremt ineffektiv.

Ämnen: Arbetsmiljö
Så skapar ni bättre ljudmiljö på jobbet
  • Börja med en kartläggning av i vilken mån ni har behov av att prata med varandra, och i vilka konstellationer. Placera er sedan utifrån det.
  • En genomtänkt planlösning kan göra underverk. Skilj platser där man behöver prata – till exempel reception och fikarum – från verksamhet som kräver koncentration.
  • Tänk på hur ni rör er i lokalerna. En passage med hårt golv rakt genom ett kontorslandskap är exempelvis en dålig lösning.
     
Bli den första att tycka till!
Göteborgs universitetNyhetPolisen har sprängt den misstänkta bomb som hittades utanför Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i morse. "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare Maria Gröönros till Publikt.
NaturvårdsverketNyhetDen nya budgeten som riksdagen röstade igenom förra veckan får stora konsekvenser för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. "Det är första gången jag är med om en så här stor neddragning på miljöområdet." säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, till tidningen Altinget.
Göteborgs universitetNyhetEn misstänkt bomb har hittats vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Ett stort område är avspärrat och en hög smäll har hörts, rapporterar Expressen.
JulklapparNyhetSomliga ger en julklapp värd flera hundra kronor, andra inget alls. Synen på julgåvor delar statliga arbetsgivare. Forskaren Stefan Tengblad tror att julgåvor kan ha betydelse för anställdas lojalitet och engagemang.
JämställdhetNyhetDen svenska integrationspolitiken saknar jämställdhetsperspektiv, visar en granskning från Riksrevisionen. Tydligast märks det när det gäller förankring på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.
LÖNERNyhetFöreningen Lönelotsarna och dess grundare och frontfigurer Anita Harriman, Lena Johansson och Marie Trollvik tilldelas STs arbetslivspris 2018. "Det här priset är en enorm kick för oss, och hedrande", säger Marie Trollvik, som är föreningens ordförande.
DiskrimineringNyhetEn tolkförmedling för döva och hörselskadade stäms i Arbetsdomstolen, AD, sedan en döv sökande till en tjänst som receptionist inte ens kallats till intervju, uppger Arbetet.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetSom väntat har riksdagens arbetsmarknadsutskott föreslagit att Jämställdhetsmyndighetens anslag avvecklas med sikte på nedläggning i december 2019. ”Medarbetarna är arga, ledsna och oroliga”, säger STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
SjukskrivningarNyhetRiksrevisionen söker svaret på varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och ska undersöka om män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. I dag vet vi väldigt lite om vårdgivarnas roll, kommenterar Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen.
ArbetsmiljöverketNyhetTiden från skyddsombudets larm till Arbetsmiljöverkets inspektion blir allt längre, visar en granskning som Arbetet gjort. För hälften av alla anmälningar som kom in 2017 dröjde det mer än 33 dagar till inspektion.
HögskolanNyhetStudenternas prestationer i högskolan blir allt bättre, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Unga kvinnliga studenter som läser på ett program presterar bäst.
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismNyhetStatens satsning mot våldsbejakande extremism har fått ett bra genomslag. Det är Statskontorets slutsats i en utvärdering av arbetet kring den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Kungliga MyntkabinettetNyhetEn före detta anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalas för grovt häleri. Han misstänks ha sålt stulna mynt från sin förra arbetsplats till ett värde av fyra miljoner kronor, rapporterar SVT.
SkatteverketNyhetSkatteverket stoppar flera interna it-system sedan anonyma anmälare påtalat att de kan vara olagliga, rapporterar Expressen. I ett av systemen ska kontoutdrag från privatpersoner ha sparats och gjorts sökbara.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb, Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, och antalet jobb kommer enligt prognosen att öka med sammanlagt 111 000 under 2019 och 2020.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket går in i ett partnerskap med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samarbetet omfattar bland annat kompetensutveckling och kontakt med forskare och studenter.
STATSBUDGETENNyhetDen M-KD-budget som riksdagen nu antagit innebär stora neddragningar inom Arbetsförmedlingen och avskaffad avdragsrätt för fackavgiften. Dessutom kan en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten vänta.
ArbetsförmedlingenNyhet4 500 personer – så många kan behöva sägas upp, skrev Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till budgeten redan innan den antogs av riksdagen. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson säger att det är katastrofalt: "Ett hårt slag i magen”.
Migra­tions­verketNyhetEtt skyddsombud på Migra­tions­verket stängdes av från arbetsplatsen utan förhandling med facket. Han blev senare utköpt. »Arbetsgivaren har begått allvarliga fel«, säger STs Sanna Norblad, som misstänker att man ville bli av med en person som ställde krav på bättre arbetsmiljö.
ArbetsmiljöNyhetEnligt en ny rapport från Afa Försäkring orsakas mer än vart tionde olycksfall i arbetet av hot och våld i samband med jobbet. Många av dem som råkat ut för allvarliga arbetsolycksfall har utsatts för rån.
FörsäkringskassanNyhetAllt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
SocialförsäkringarNyhetEn mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen ett myndighetsgemensamt e-arkiv på grund av bristande konkurrens och ett för högt pris. Alltför få leverantörer har visat intresse.
PolisenNyhetPolis­myndigheten godkände till sist Linda Håkanssons planer på att arbeta som volontär på en brottsofferjour. »Jag blev jätteglad«, säger hon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens avtal med det omstridda konsultföretaget Gaia löpte ut 24 juni. Men sedan dess har bolaget fortsatt att leverera tjänster och fakturerat över en miljon kronor. »Vi trodde samarbetet var avslutat«, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
HögskolanNyhetÅklagaren yrkar på långa fängelsestraff för ligan bakom det omfattande högskolefusk som avslöjades i fjol. De tre männen som åtalades riskerar fängelse i 4,5 – 6 år, uppger Ekot.
UpphandlingNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har upphävt ett beslut från Konkurrensverket om upphandling. Enligt domstolen har myndigheten agerat utanför sin kompetens när den stoppat kommuners upphandling av avfall.
LIKABEHANDLINGNyhetPå uppdrag av regeringen har Försäkringskassan startat sajten Lika rättigheter. Den är tänkt att uppmuntra diskussioner på myndigheterna om hur man bemöter medborgarna på ett mer likvärdigt sätt.
Södertörns högskolaNyhetAnställda på Södertörns högskola var involverade i kulturföreningen Forum i sådan omfattning att det borde anmälts som bisyssla.
StatsförvaltningNyhetDet finns en rad överväganden att göra innan en myndighet inför en visselblåsartjänst. Vad är syftet? Vem ska använda den? Vem ska sköta den? För att underlätta det arbetet har Statskontoret tagit fram en handbok om visselblåsarfunktioner.