Annons:
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Forskaren: Kontoren har varit uthålliga och engagerade

När medarbetarna på Försäkringskassan i Torsby och Göteborg fick fria händer att själva lägga upp sitt arbete lade de vikten på olika saker. Ett kontor satsar på specialisering, det andra på externa kontakter.
Johan Quist.Bild:Oyvind Lund

– Båda kontoren har varit nära att ge upp, men de har kommit vidare, fast på olika sätt, säger Johan Quist, universitetslektor på Centrum för tjänste­forskning vid Karlstads univer­sitet.

Tillsammans med kollegan Martin Fransson har han lett forskningsprojektet »Tillitslabbet«. I sin tidigare forskning har de kritiserat Försäkringskassan, bland annat för att styrningen enligt dem är alltför detaljerad.

– Det fungerar inte när någon sitter på huvudkontoret och klurar ut det bästa sättet att jobba, trots att handläggarna möter så många olika öden.

De har också varit kritiska mot »pinnjakt«, mätning för mätningens skull.

– När det var som värst hade man sekundmätning på kundcenter. Det finns många paradexempel på tokiga mätningar, säger Johan Quist.

Men han framhåller att han tycker att både Försäkringskassan som myndighet och cheferna på de båda kontoren visar på stort mod som medverkar i forskningsprojektet. »Tillitslabbet« startade i september 2016 och försöksperioden är 16 månader. Under den tiden har medarbetarna på kontoren i princip fria händer att lägga upp arbetet – så länge de håller sig till lagar och förordningar.

Johan Quist vill inte dra några långtgående slutsatser innan projektet avslutas i december – men några reflektioner har han ändå gjort. Han konstaterar att medarbetarna i början hade ganska svårt att enas om vad som var problemen och vad de skulle ändra på. Inledningsvis lade Torsbykontoret exempelvis mycket energi på fakta­insamling. Det var något som forskarna betonat.

– Men det blev lite överambitiöst.

Till slut började Torsbykontoret testa olika arbetssätt. Johan Quist konstaterar att kontoren i Torsby och Göteborg har lagt vikt vid olika saker.

– En påtaglig skillnad är att med­arbetarna i Göteborg har varit mer externt orienterade. De har samarbetat med en vårdcentral för att reda ut problem kring läkarintygen. Kontoret i Torsby har varit mer inriktat på att förändra arbets­organisationen.

Johan Quist är mycket nöjd med att kontoren varit så uthålliga och visat sådant stort engagemang. Forskarna hade dock egentligen hoppats att Torsbykontoret skulle lyckats med att ha ett ännu tydligare medborgar­perspektiv. De försökte bjuda in kunder till samtal.

– Tyvärr fick de inte så mycket gensvar.

Johan Quist säger också att det hade varit bra om medarbetarna hunnit lägga mer tid på att se och förstå variation, alltså att varje ärende är unikt och att professionella hand­läggare måste kunna hantera det.

– En lärdom som vi forskare har dragit är att försökstiden är lite för kort.

Efter årsskiftet följer en analys­period för forskarna. I slutet av 2018 ska rapporten vara kvar. Redan nu finns ett stort intresse för projektet. Men Johan Quist vill varna för att kopiera och sprida lyckosamma delar till alla kontor.

– Det här är ju en motreaktion mot standardisering. Om något ska rullas ut är det tillitslabbet, själva formen – att visa tillit till medarbetarna.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.