Annons:
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.Bild:Hans Alm
ARBETSMILJÖVERKET
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Generaldirektör flaggar för åtstramning

Eftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.

I stället för de 31 extra miljonerna som Arbetsmiljöverket krävde i vårändringsbudgeten, kammade myndigheten noll.

”Självklart finns det en oro bland medlemmarna kring vad som kommer att hända”, sade STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt i samband med budgetpresentationen.

Myndighetens generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem bekräftar nu att de uteblivna pengarna kommer att innebära en åtstramning av verksamheten.

Man kommer att behöva prioritera bland ärendena och välja bort det mer långsiktiga arbetsmiljöarbetet samt mer spontana besök ute på arbetsplatserna, säger hon.

Även om det i nuläget inte går att säga exakt hur personalen kommer att påverkas, betyder de uteblivna budgetpengarna sannolikt en något högre arbetsbelastning, förklarar Erna Zelmin Ekenhem.

– Ja, något snäpp blir det antagligen. Men mycket mer än så går det inte, utan då får vi prioritera i stället och göra färre saker, säger hon.

Arbetsmiljöverket krävde 31 miljoner kronor extra för 2019. Bland annat skulle tio miljoner gå till att utveckla inspektionsverksamheten med målet att ha totalt 300 inspektörer på plats inför nästa år.

Nu blir det i stället färre inspektörer eftersom det inte finns pengar till att ersätta pensionsavgångar eller personal som slutar av andra anledningar, förklarar Erna Zelmin Ekenhem.

– Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till förstås, säger hon.

För de nästkommande tre åren behövs det 66 miljoner ytterligare, enligt myndighetens budgetunderlag. Och om det inte blir några extra pengar när nästa budget läggs i höst, kan det bli tal om uppsägningar av personal, enligt generaldirektören.

– Just nu kan vi väl klara det här året med att inte återbesätta tjänster. Men till slut räcker ju inte det heller för att finansiera verksamheten, säger Erna Zelmin Ekenhem.

Att Arbetsmiljöverket inte fick något extra anslag i vårändringsbudgeten ser hon inte som ett ställningstagande från regeringens sida, även om hon är missnöjd med beslutet, förklarar hon.

– Arbetsmiljön är otroligt viktig och vi fick ju mycket pengar under många år. Vårt problem är att nu när vi har blivit större så kostar det på framåt att behålla den nivån, säger Erna Zelmin Ekenhem.

Höjt anslag de senaste åren

Arbetsmiljöverkets anslag höjdes mellan 2014 och 2018 med totalt 120 miljoner kronor.

Under samma period rekryterades 160 inspektörer, de flesta för att ersätta pensionsavgångar och dem som slutat av andra anledningar.

Myndigheten anställde också andra yrkeskategorier, som IT-personal och jurister. Totalt ökade personalstyrkan med 21 procent under perioden 2014-2018, räknat i årsarbetskrafter.

Källa: Arbetsmiljöverket

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.