Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVBörge Nilsson0 kommentarerTyck till!

Hantering av kontorsnedläggning JO-anmäls

Fackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.

Enligt den förordning om statliga myndigheters lokalisering som trädde i kraft den 1 juni i år måste ett beslut om lokalisering fattas av myndighetens ledning – i Arbetsförmedlingens fall alltså dess styrelse. Det får inte delegeras till lägre nivåer i myndigheten.

Med lokalisering menas både att placera och att avveckla ett fast arbetsställe i en viss kommun. Innan ett beslut om avveckling tas ska det också upprättas en konsekvensanalys, som bland annat ska bedöma de regionala konsekvenserna. 

Men det var inte styrelsen som tog besluten att avveckla de 132 kontoren, hävdar ST inom Arbetsförmedlingen och anmäler nu myndigheten till Justitieombudsmannen, JO.

– Egentligen borde varje kontor ha tagits upp till beslut i styrelsen, säger Fredrik Andersson som är ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

I mars 2019 togs bara ett principbeslut om att "runt 130 kontor blir obemannade". Men styrelsen beslutade då aldrig vilka kontor som skulle stängas.

Enligt principbeslutet skulle beslut om avveckling av verksamheten vid respektive ort följa en särskild framtagen process. Under den processen kommer "sannolikt viss justering av orter att uppstå", hette det vid den centrala mbl-förhandlingen i april.

I informationen till de anställda betonades att myndigheten i mars inte hade fattat beslut om enskilda kontorsnedläggningar, framhåller ST. "Vi kommer att ta beslut om avveckling för varje enskilt kontor", kommenterade den dåvarande regiondirektören Eva-Lisa Höglund processen i både den interna och den externa informationen.

Så luddiga beslut får inte styrelsen ta enligt den nya förordningen, anser ST. På styrelsemötet den 19 juni hade ännu inget annat än ett inriktningsbeslut tagits. Ändå diskuterade styrelsen om beslutsordningen var förenlig med den förordning som hade trätt i kraft den 1 juni.

En rättslig analys kom fram till att den var det, och att "erforderliga beslut angående myndighetens framtida lokalisering" fattats innan förordningen trädde i kraft.

ST inom Arbetsförmedlingen delar inte den uppfattningen och vill nu att JO utreder om myndigheten handlat korrekt.

– Det kan komma fler myndigheter som vill lägga ner kontor i glesbygd. Då är det viktigt att ha ett avgörande om man behöver följa förordningen eller om man kan gena som Arbetsförmedlingen har gjort, säger Fredrik Andersson.

ST poängterar också i sin anmälan att myndigheten verkar ha haft en annan tolkning av förordningens innebörd i sitt remissvar då den bereddes. Där skrev myndigheten: "Förordningens förslag innebär för Arbetsförmedlingen att beslut om lokalisering alltid ska fattas av Arbetsförmedlingens styrelse, utan möjlighet att delegera".

Det sågs som ett problem: "Arbetsförmedlingen anser att detta förslag medför att myndighetsstyrelserna kommer att belastas med operativa frågor i en alltför stor utsträckning".

Beslutet om själva avvecklingen fattades enligt STs JO-anmälan den 27 september 2019, av Eva-Lisa Höglund som i den nya organisationen blivit verksamhetsområdesdirektör. Det skedde alltså efter att den nya förordningen trätt i kraft.

ST tar i anmälan också upp att facket inte fått del av den rättsliga analys som presenterades för styrelsen i juni och skriver Arbetsförmedlingens hantering av denna analys väcker frågan om myndigheten brutit mot tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag.

I anmälan skriver ST också att det är oklart om myndigheten har följt sina skyldigheter enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete, förvaltningslagen och språklagen.

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.