Annons:
BÄRBY UNGDOMSHEM
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Här styr de sin arbetstid

När två veckor återstår av det gamla schemat är det dags att börja skriva in sig på planeringstavlan. Där väntar sex till åtta nya veckors arbetspass och kända aktiviteter på Bärby ungdomshem.
Det spelar ingen större roll om man kommer till tavlan först. Man kan ändå inte få alla &quotegodbitar&quote, eftersom det är arbetsgruppen som tillsammans ansvarar för att det inte finns några tomma rutor. Alla tvingas någon gång ställa upp för varandra, förklarar Robert Johansson, föreståndare för Garanten, en sluten avdelning där man tar hand om unga sexualförbrytare.

På Garanten arbetar nio behandlingsassistenter – både kvinnor och män. Av säkerhetsskäl arbetar de aldrig ensamma ett skift på dagen. Det gör man däremot på natten, eftersom det finns både ambulerande personal som går mellan avdelningarna och larm.

Periodplanering av arbetstiden startades som ett projekt för tre år sedan. Då hade sex institutioner inom Statens institutionsstyrelse, SiS, skrivit till huvudkontoret och kritiserat sektorsavtalets arbetstidsregler, som de ansåg var omständliga och svåra att förstå. Institutionerna ville därför få testa egna idéer, och det fick de.

Modellen växte fram successivt. Projektgruppen tittade bl a på hur man arbetade på häktet i Norrköping och inom psykvården.

–När modellen var klar kunde vi också göra ändringar i arbetstidsavtalet och påbörja försöksverksamheten, berättar Kenneth Wahlström, personalhandläggare på SiS. Hans nyaste projekt är inriktat på att ta fram ett samverkansavtal för alla institutioner inom SiS.

Periodens längd är en viktig faktor i arbetstidsplaneringen, påpekar Kenneth Wahlström. För långa perioder gör det svårt att förutse vad som kommer att hända under de närmaste veckorna: eventuella resor med pojkarna, länsrättsförhandlingar, arbete på avdelningen. Alltför korta perioder gör att man ständigt är engagerad i planeringen av den egna arbetstiden.

Tanken är dessutom att man ska kunna vara flexibel: Är många pojkar borta kan fler assistenter ta ledigt. Pågår flera aktiviteter samtidigt, t ex resor av olika slag, måste fler vara i tjänst. Akut sjukdom går det inte att gardera sig mot, men korttidsfrånvaron av privata skäl har minskat till nästan noll.

–Den här formen av flexibilitet minskar även övertidsuttaget och gör att vi får personalekonomin att gå ihop, förklarar Kenneth Wahlström.

Den enda nackdelen han och Robert Johansson kan komma på är att planeringen har varit lite trög att administrera. Men snart ska den börja göras i ett dataprogram.

Enligt utvärderingen som gjordes på Bärby efter det första året, tyckte de anställda att de fått både mer kunskap om verksamheten och ett utökat ansvar.

Detta bekräftar Carl Dahlin och Jocke Lundin, behandlingsassistenter på Garanten.

–Större delaktighet har också bidragit till att vi ständigt diskuterar det vi håller på med. Klimatet har blivit öppnare och hela arbetsmiljön bättre, säger Jocke Lundin.

Carl Dahlin nickar instämmande och tillägger att det är viktigt att alla är överens om vad man vill åstadkomma med verksamheten.

En ny utvärdering på alla institutioner som idag arbetar frivilligt med periodplanering ska göras under 2004.

Fakta/Bärby ungdomshem
3Behandlingshem för pojkar 16–20 år som har tunga psykosociala problem eller pågående kriminalitet och missbruk.

3Institutionen ligger utanför Uppsala och består av fyra avdelningar. Av totalt 29 vårdplatser är 11 slutna.

3Någon form av pedagogisk verksamhet eller individuellt gymnasieprogram är knuten till alla avdelningar.

3På avdelningen Garanten vårdas pojkar som begått sexuella övergrepp. Bågen arbetar med att förbereda och slussa ut de dömda pojkarna i samhället igen.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.