Annons:
BÄRBY UNGDOMSHEM
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Här styr de sin arbetstid

När två veckor återstår av det gamla schemat är det dags att börja skriva in sig på planeringstavlan. Där väntar sex till åtta nya veckors arbetspass och kända aktiviteter på Bärby ungdomshem.
Det spelar ingen större roll om man kommer till tavlan först. Man kan ändå inte få alla &quotegodbitar&quote, eftersom det är arbetsgruppen som tillsammans ansvarar för att det inte finns några tomma rutor. Alla tvingas någon gång ställa upp för varandra, förklarar Robert Johansson, föreståndare för Garanten, en sluten avdelning där man tar hand om unga sexualförbrytare.

På Garanten arbetar nio behandlingsassistenter – både kvinnor och män. Av säkerhetsskäl arbetar de aldrig ensamma ett skift på dagen. Det gör man däremot på natten, eftersom det finns både ambulerande personal som går mellan avdelningarna och larm.

Periodplanering av arbetstiden startades som ett projekt för tre år sedan. Då hade sex institutioner inom Statens institutionsstyrelse, SiS, skrivit till huvudkontoret och kritiserat sektorsavtalets arbetstidsregler, som de ansåg var omständliga och svåra att förstå. Institutionerna ville därför få testa egna idéer, och det fick de.

Modellen växte fram successivt. Projektgruppen tittade bl a på hur man arbetade på häktet i Norrköping och inom psykvården.

–När modellen var klar kunde vi också göra ändringar i arbetstidsavtalet och påbörja försöksverksamheten, berättar Kenneth Wahlström, personalhandläggare på SiS. Hans nyaste projekt är inriktat på att ta fram ett samverkansavtal för alla institutioner inom SiS.

Periodens längd är en viktig faktor i arbetstidsplaneringen, påpekar Kenneth Wahlström. För långa perioder gör det svårt att förutse vad som kommer att hända under de närmaste veckorna: eventuella resor med pojkarna, länsrättsförhandlingar, arbete på avdelningen. Alltför korta perioder gör att man ständigt är engagerad i planeringen av den egna arbetstiden.

Tanken är dessutom att man ska kunna vara flexibel: Är många pojkar borta kan fler assistenter ta ledigt. Pågår flera aktiviteter samtidigt, t ex resor av olika slag, måste fler vara i tjänst. Akut sjukdom går det inte att gardera sig mot, men korttidsfrånvaron av privata skäl har minskat till nästan noll.

–Den här formen av flexibilitet minskar även övertidsuttaget och gör att vi får personalekonomin att gå ihop, förklarar Kenneth Wahlström.

Den enda nackdelen han och Robert Johansson kan komma på är att planeringen har varit lite trög att administrera. Men snart ska den börja göras i ett dataprogram.

Enligt utvärderingen som gjordes på Bärby efter det första året, tyckte de anställda att de fått både mer kunskap om verksamheten och ett utökat ansvar.

Detta bekräftar Carl Dahlin och Jocke Lundin, behandlingsassistenter på Garanten.

–Större delaktighet har också bidragit till att vi ständigt diskuterar det vi håller på med. Klimatet har blivit öppnare och hela arbetsmiljön bättre, säger Jocke Lundin.

Carl Dahlin nickar instämmande och tillägger att det är viktigt att alla är överens om vad man vill åstadkomma med verksamheten.

En ny utvärdering på alla institutioner som idag arbetar frivilligt med periodplanering ska göras under 2004.

Fakta/Bärby ungdomshem
3Behandlingshem för pojkar 16–20 år som har tunga psykosociala problem eller pågående kriminalitet och missbruk.

3Institutionen ligger utanför Uppsala och består av fyra avdelningar. Av totalt 29 vårdplatser är 11 slutna.

3Någon form av pedagogisk verksamhet eller individuellt gymnasieprogram är knuten till alla avdelningar.

3På avdelningen Garanten vårdas pojkar som begått sexuella övergrepp. Bågen arbetar med att förbereda och slussa ut de dömda pojkarna i samhället igen.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.