Annons:
dragkamp
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Ja eller nej till EMU

Fackliga intressen eller politisk ideologi? Privatekonomiska småvinster eller fortsatt självständighet? Vad ska styra ST-medlemmarnas val den 14 september? Det enda råd vi får av ST och TCO är: Läs på och bilda dig en egen uppfattning.

Den 14 september ska vi rösta om Sveriges medlemskap i valutaunionen EMU. Frågan vi i folkomröstningen ska ta ställning till lyder: Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?

Alla som har rösträtt i kommunalvalen ska kunna delta i folkomröstningen, som beräknas kosta totalt 340 miljoner kronor. Alla riksdagspartier har lovat att rätta sig efter resultatet av folkomröstningen.

Både ja- och nej-sägare inom fackföreningsrörelsen, som Statstjänstemannen talat med, anser att frågan är lite väl förenklad, eftersom det handlar om så mycket mer än nya sedlar och mynt i plånboken.

Oavsett om man är för eller emot EMU är det några saker som de flesta är överens om blir resultatet av EMU-medlemskap:

  • Den svenska riksbanken ersätts med ECB, den europeiska centralbanken, som är EUs ”riksbank”. Den svenska penning- och valutapolitiken upphör och blir den som ECB bestämmer, densamma i Sverige som inom övriga EMU-länder.
  • Om lönekostnaderna och konkurrenskraften skulle hamna ur fas med övriga EMU kan det inte rättas till genom växelkursen eller riksbankens ränta, som idag. Det blir mer nödvändigt att kunna säkerställa löneökningar i takt med omvärlden.
  •  EMU skapar en drivkraft för ökad omvandling som kan leda till ökad tillväxt och produktivitet inom hela EMU-området.
  • Vid kriser i ekonomin är det löntagarna som riskerar att drabbas av arbetslöshet. Därför blir det viktigt med en varaktig stabil lönebildning inom EMU.

De här vill gå med i  EMU
På ja-sidan finns de stora politiska partierna, liksom tunga företrädare på arbetsgivarsidan och på den fackliga sidan.

EMU-förespråkarna har helt andra ekonomiska möjligheter än nej-sidan. Organisationerna på ja-sidan har tillsammans fått 42 miljoner kronor i kampanjbidrag att dela på. Dessutom får de öronmärkta anslag som ges direkt till partierna. Sammanlagt får ja-sidan 64,5 miljoner i offentliga medel.

Hur mycket pengar Svenskt Näringsliv bidrar med för att få svenskarna att säga ja till euron vill man inte redovisa, men det rör sig om ett antal miljoner kronor i rena annonskostnader.

På ja-sidan finns följande organisationer: Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Svenskt Näringsliv, Stiftelsen Sverige i Europa (borgerlig), Fackliga röster för Europa, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Saco, Metall, Pappers, Industrifacket, Målarförbundet.  

De här vill inte gå med i EMU
Nej-sidan har fått 48 miljoner kronor att dela på, sex miljoner mer än ja-sidan, eftersom partierna på ja-sidan på grund av sin storlek fått större anslag direkt till partiet.  S ger även sina nej-sägare en del av partiets anslag. Sammanlagt får nej-sidan 55,5 miljoner.

Nej-sidans organisationer är: Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokrater mot EMU, Fackliga EU-kritiker, Medborgare mot EMU (borgerlig), Kristdemokrater för en alternativ Europapolitik (Kale), Center-nej till EU, Invandrare mot EMU, Handels, Transport, Sverigedemokraterna, KPML(r). 

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.