Annons:
Jämställdhet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Jämställdhet kräver mod att ifrågasätta

Att argumentera för jämn könsfördelning räcker inte. Det behövs ett aktivt arbete för att ifrågasätta och rasera rådande strukturer, skriver Margareta Carlström Nilsson.

I ST Press nr 15-2011 skriver tre kvinnor i ST inom Arbetsförmedlingen om personvalen vid avdelningens ombudmöte. Jag vill reflektera kring det de skriver, eftersom jag är sammankallande i den valberedning som har att förbereda valen till kommande ombudsmöte.

Monica Arnoldsson, Ingvor Bergman och Annie Hjalmarsson ingick i valberedningen fram till ombuds­mötet och hade möjlighet att kandidera till den nya valberedningen. Det hade givit utrymme till handling, inte enbart till ord.

Det som hände på ombuds­mötet var att ett traditionellt mönster bröts för första gången på många år. Ombudsmötet valde en kvinna till studie­organisatör – det skedde senast på nittiotalet. Sekreterare har under många år varit en kvinna – vi valde en man till denna post.

Att påstå att ingen förändring sker är att handskas lite vårdslöst med sanningen. Vid ombudsmötet fick valberedningen igenom sitt förslag, med undantag för att mötet ändrade ordningen på ersättarsidan samt valde en yngre man än den som valberedningen
föreslagit.

Jag är mer bekymrad över att vi inte har någon facklig medlemsutbildning för alla medlemmar. Visst, möjligheten finns på webben. Men vi behöver ha en långsiktig plan för att engagera fler medlemmar i det fackliga arbetet.

Vi kanske behöver utveckla mentorskapet så att man känner stöd i fackligt arbete. Varken demokrati, jämställdhet eller mångfald är självklarheter. De måste vinnas varje dag.

Vi behöver kunna genomskåda härskartekniker, oavsett vem som utövar dem, och reagera. Civil­kurage kräver mod att reagera mot invanda mönster och att vara beredd att medverka till förändringar.

Jämställdhet handlar inte om antalet kvinnor kontra män. Det är en viktig symbolfråga, men man måste jobba för att förändra tingens ordning. Våga ifrågasätta och till och med att rasera rådande strukturer. Att inte bara snacka utan aktivt driva förändringsarbete.

Jag skulle önska att Monica Arnoldsson, Ingvor Bergman och Annie Hjalmarsson delade med sig av all den kunskap och den erfarenhet de har av fackligt demokratiskt arbete till nästa generation kvinnor som vill vara aktiva i det fackliga arbetet. Det är så vi kan få nya kompetenta fackliga företrädare.

Det är oerhört viktigt att det fackliga arbetet drivs på arbetsplatserna och nära medlemmarna. Det arbetet ger legitimitet åt den fackliga organisationen och en demokratisk organisation utvecklas bäst där medlemmarna ges möjlighet att aktivt delta.

Jag har fullt förtroende för att vår valda avdelningsstyrelse – liksom våra fackligt förtroendevalda i sektioner och klubbar – arbetar för alla medlemmars bästa, att de arbetar för jämställdhet och mångfald och för att ständigt förbättra och utveckla våra arbets- och anställningsvillkor.

Margareta Carlström
Nilsson,
sammankallande
i valberedningen för ST inom Arbetsförmedlingen

 

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.