Annons:
Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin känner inte igen kritiken om att de inspelade mötena skulle vara ett problem för personalen. Inspelningarna var något som efterfrågades av de anställda som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.Bild:Sverker Johansson/pressbild
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Kritik mot inspelade möten på ny myndighet

Etikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.

Som Publikt tidigare rapporterat om har hälften av personalen på den nystartade Etikprövningsmyndigheten lämnat sina jobb, de flesta av dem var handläggare.

Enligt anställda, som vill vara anonyma, är brister i ledarskapet inom myndigheten en stor anledning till personalomsättningen.

Nya källor som har hört av sig till Publikt pekar på att ledningen inte har tagit hand om det systematiska arbetsmiljöarbetet i flera avseenden. Vissa uppger att anställda som haft inplanerad ledighet har blivit tillsagda att på egen hand hitta någon som kan utföra deras arbetsuppgifter under ledigheten.

Arbetsgivaren medger att det har förekommit en diskussion om detta i ett tidigare skede av verksamhetens uppbyggnad.

– Det kom invändningar mot detta, men sedan dess har det inte förekommit. Däremot har det nog förekommit att handläggare själva gjort ett sådant byte men det är inget krav från arbetsgivarens sida, säger Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

När det gäller de påpekade bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet hänvisar han till att man har tagit hjälp av en extern HR-konsult under det inledande året.

– Det här är ett arbete som intensifierats nu under hösten och som är jätteviktigt, inte minst nu när vi har många nyanställda. För att kunna bedriva den verksamhet som vi bedriver så är det viktigt att alla mår bra, säger Johan Modin.

Vissa av Publikts källor anger också att man har fått besked om att man får bekosta sina egna terminalglasögon.

– Det är möjligt att det var någon i organisationen som fick ett sådant besked initialt, men det råder inga tvivel om att det är arbetsgivaren som ska bekosta den typen av utrustning och det har också förtydligats till all personal, säger Johan Modin.

Etikprövningsmyndigheten utför etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten har också som uppdrag att bedöma hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Myndigheten startade 1 januari 2019 och har personal i sex regioner, och eftersom verksamheten bedrivs på olika håll i landet använder man sig av videolänk för en del av personalmötena.

Anställda uppger för Publikt att flera i personalen har reagerat på att dessa möten spelas in av arbetsgivaren, trots att vissa påpekat att man inte är bekväm med det.

Den diskussionen känner Johan Modin inte igen alls. Inspelningarna var något som efterfrågades av personal som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.

– Vår upplevelse är att samtliga tycker att det här har varit bra och det har också varit nödvändigt för verksamheten. Nu spelar vi inte längre in några sammanträden och vi har en ny struktur från januari 2020 med månadsmöten för personalen via videolänk samt ortsspecifika möten i mindre format i stället för enbart veckomöten med all personal, säger Johan Modin.

Att vissa har känt sig obekväma med att bli inspelade har resulterat i att vissa har blivit mindre delaktiga i möten, något som ska ha lyfts som motargument till löneökning av arbetsgivaren under lönerevision, uppger källor till Publikt.

– Synpunkter vid lönerevision har rört aktiv delaktighet i verksamheten i stort, inte specifikt vid Skypemötena. Det finns andra forum att vara aktiv i, men vi har som sagt inte fått signaler om att det här har varit ett problem, säger Johan Modin.

Johan Modin arbetade tidigare vid tingsrätten i Uppsala och var även ordförande för regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Han utsågs sedan till särskild utredare med uppdrag att inrätta Etikprövningsmyndigheten av utbildningsdepartementet. 

I slutet av 2018 anställde regeringen honom som direktör för Etikprövningsmyndigheten, och 1 januari i år ersatte den nya myndigheten de sex regionala etikprövningsnämnderna. Johan Modin rekryterade då sin administrative chef från etikprövningsnämnden i Uppsala som förvaltningschef.

Det upplevdes som tveksamt bland vissa i personalen, och dessutom fanns det en mer lämplig kandidat för jobbet, anser Publikts källor.

– Det stämmer att vi har jobbat nära tidigare och det här är en del i en omorganisation där den personal som fanns i nämnderna följde med in i den nya verksamheten, säger Johan Modin.

Han säger att verksamhetsövergången från etikprövningsnämnderna till den nya myndigheten är förhandlad centralt med facket. När det gäller övriga kandidater till tjänsten som förvaltningschef gjordes bedömningen att det inte fanns någon bättre kvalificerad, enligt Johan Modin.

Du blev som utredare av myndigheten direktör och valde sedan en nära medarbetare som förvaltningschef. Kan du se att det reser frågetecken?

– Det finns ju snarare omedelbara fördelar med det, och det var en organisation och en utredning som vi jobbade noga med att förankra ute i organisationen. Sedan har vi ju andra personer och annan kompetens och inte bara personer som var delaktiga i utredningen.

Med tanke på den kritik som kommit från personalen. Vad hade du kunnat göra annorlunda?

– Kanske borde jag ha varit tydligare med vart vi är på väg och varför vi gör det som vi gör. En gissning i det här är att geografin spelar roll. Vi måste fortsätta bli tydligare, och kanske vara mer uppsökande. Men vi vill också få in mer signaler.

Hur ser du på personalens kritik?

– Jag utgår ifrån att man uttrycker sådant man tycker och känner. Vi vill att de som arbetar här ska trivas. Ingen ska känna att man är i en arbetsmiljö som man inte trivs och mår bra i. Det måste vi ändra, säger Johan Modin.

Bli den första att tycka till!
SkatteverketNyhetSkatteverket planerar att koncentrera sin arkivverksamhet till Härnösand. Det innebär att 20 till 30 statliga tjänster flyttas från framför allt Stockholm till orten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen återupprättar fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. Det beslutade myndighetens styrelse i dag.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten för att ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.