Annons:
Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin känner inte igen kritiken om att de inspelade mötena skulle vara ett problem för personalen. Inspelningarna var något som efterfrågades av de anställda som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.Bild:Sverker Johansson/pressbild
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Kritik mot inspelade möten på ny myndighet

Etikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.

Som Publikt tidigare rapporterat om har hälften av personalen på den nystartade Etikprövningsmyndigheten lämnat sina jobb, de flesta av dem var handläggare.

Enligt anställda, som vill vara anonyma, är brister i ledarskapet inom myndigheten en stor anledning till personalomsättningen.

Nya källor som har hört av sig till Publikt pekar på att ledningen inte har tagit hand om det systematiska arbetsmiljöarbetet i flera avseenden. Vissa uppger att anställda som haft inplanerad ledighet har blivit tillsagda att på egen hand hitta någon som kan utföra deras arbetsuppgifter under ledigheten.

Arbetsgivaren medger att det har förekommit en diskussion om detta i ett tidigare skede av verksamhetens uppbyggnad.

– Det kom invändningar mot detta, men sedan dess har det inte förekommit. Däremot har det nog förekommit att handläggare själva gjort ett sådant byte men det är inget krav från arbetsgivarens sida, säger Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

När det gäller de påpekade bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet hänvisar han till att man har tagit hjälp av en extern HR-konsult under det inledande året.

– Det här är ett arbete som intensifierats nu under hösten och som är jätteviktigt, inte minst nu när vi har många nyanställda. För att kunna bedriva den verksamhet som vi bedriver så är det viktigt att alla mår bra, säger Johan Modin.

Vissa av Publikts källor anger också att man har fått besked om att man får bekosta sina egna terminalglasögon.

– Det är möjligt att det var någon i organisationen som fick ett sådant besked initialt, men det råder inga tvivel om att det är arbetsgivaren som ska bekosta den typen av utrustning och det har också förtydligats till all personal, säger Johan Modin.

Etikprövningsmyndigheten utför etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten har också som uppdrag att bedöma hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Myndigheten startade 1 januari 2019 och har personal i sex regioner, och eftersom verksamheten bedrivs på olika håll i landet använder man sig av videolänk för en del av personalmötena.

Anställda uppger för Publikt att flera i personalen har reagerat på att dessa möten spelas in av arbetsgivaren, trots att vissa påpekat att man inte är bekväm med det.

Den diskussionen känner Johan Modin inte igen alls. Inspelningarna var något som efterfrågades av personal som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.

– Vår upplevelse är att samtliga tycker att det här har varit bra och det har också varit nödvändigt för verksamheten. Nu spelar vi inte längre in några sammanträden och vi har en ny struktur från januari 2020 med månadsmöten för personalen via videolänk samt ortsspecifika möten i mindre format i stället för enbart veckomöten med all personal, säger Johan Modin.

Att vissa har känt sig obekväma med att bli inspelade har resulterat i att vissa har blivit mindre delaktiga i möten, något som ska ha lyfts som motargument till löneökning av arbetsgivaren under lönerevision, uppger källor till Publikt.

– Synpunkter vid lönerevision har rört aktiv delaktighet i verksamheten i stort, inte specifikt vid Skypemötena. Det finns andra forum att vara aktiv i, men vi har som sagt inte fått signaler om att det här har varit ett problem, säger Johan Modin.

Johan Modin arbetade tidigare vid tingsrätten i Uppsala och var även ordförande för regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Han utsågs sedan till särskild utredare med uppdrag att inrätta Etikprövningsmyndigheten av utbildningsdepartementet. 

I slutet av 2018 anställde regeringen honom som direktör för Etikprövningsmyndigheten, och 1 januari i år ersatte den nya myndigheten de sex regionala etikprövningsnämnderna. Johan Modin rekryterade då sin administrative chef från etikprövningsnämnden i Uppsala som förvaltningschef.

Det upplevdes som tveksamt bland vissa i personalen, och dessutom fanns det en mer lämplig kandidat för jobbet, anser Publikts källor.

– Det stämmer att vi har jobbat nära tidigare och det här är en del i en omorganisation där den personal som fanns i nämnderna följde med in i den nya verksamheten, säger Johan Modin.

Han säger att verksamhetsövergången från etikprövningsnämnderna till den nya myndigheten är förhandlad centralt med facket. När det gäller övriga kandidater till tjänsten som förvaltningschef gjordes bedömningen att det inte fanns någon bättre kvalificerad, enligt Johan Modin.

Du blev som utredare av myndigheten direktör och valde sedan en nära medarbetare som förvaltningschef. Kan du se att det reser frågetecken?

– Det finns ju snarare omedelbara fördelar med det, och det var en organisation och en utredning som vi jobbade noga med att förankra ute i organisationen. Sedan har vi ju andra personer och annan kompetens och inte bara personer som var delaktiga i utredningen.

Med tanke på den kritik som kommit från personalen. Vad hade du kunnat göra annorlunda?

– Kanske borde jag ha varit tydligare med vart vi är på väg och varför vi gör det som vi gör. En gissning i det här är att geografin spelar roll. Vi måste fortsätta bli tydligare, och kanske vara mer uppsökande. Men vi vill också få in mer signaler.

Hur ser du på personalens kritik?

– Jag utgår ifrån att man uttrycker sådant man tycker och känner. Vi vill att de som arbetar här ska trivas. Ingen ska känna att man är i en arbetsmiljö som man inte trivs och mår bra i. Det måste vi ändra, säger Johan Modin.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.