Annons:
Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin känner inte igen kritiken om att de inspelade mötena skulle vara ett problem för personalen. Inspelningarna var något som efterfrågades av de anställda som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.Bild:Sverker Johansson/pressbild
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Kritik mot inspelade möten på ny myndighet

Etikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.

Som Publikt tidigare rapporterat om har hälften av personalen på den nystartade Etikprövningsmyndigheten lämnat sina jobb, de flesta av dem var handläggare.

Enligt anställda, som vill vara anonyma, är brister i ledarskapet inom myndigheten en stor anledning till personalomsättningen.

Nya källor som har hört av sig till Publikt pekar på att ledningen inte har tagit hand om det systematiska arbetsmiljöarbetet i flera avseenden. Vissa uppger att anställda som haft inplanerad ledighet har blivit tillsagda att på egen hand hitta någon som kan utföra deras arbetsuppgifter under ledigheten.

Arbetsgivaren medger att det har förekommit en diskussion om detta i ett tidigare skede av verksamhetens uppbyggnad.

– Det kom invändningar mot detta, men sedan dess har det inte förekommit. Däremot har det nog förekommit att handläggare själva gjort ett sådant byte men det är inget krav från arbetsgivarens sida, säger Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

När det gäller de påpekade bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet hänvisar han till att man har tagit hjälp av en extern HR-konsult under det inledande året.

– Det här är ett arbete som intensifierats nu under hösten och som är jätteviktigt, inte minst nu när vi har många nyanställda. För att kunna bedriva den verksamhet som vi bedriver så är det viktigt att alla mår bra, säger Johan Modin.

Vissa av Publikts källor anger också att man har fått besked om att man får bekosta sina egna terminalglasögon.

– Det är möjligt att det var någon i organisationen som fick ett sådant besked initialt, men det råder inga tvivel om att det är arbetsgivaren som ska bekosta den typen av utrustning och det har också förtydligats till all personal, säger Johan Modin.

Etikprövningsmyndigheten utför etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten har också som uppdrag att bedöma hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Myndigheten startade 1 januari 2019 och har personal i sex regioner, och eftersom verksamheten bedrivs på olika håll i landet använder man sig av videolänk för en del av personalmötena.

Anställda uppger för Publikt att flera i personalen har reagerat på att dessa möten spelas in av arbetsgivaren, trots att vissa påpekat att man inte är bekväm med det.

Den diskussionen känner Johan Modin inte igen alls. Inspelningarna var något som efterfrågades av personal som inte kunde närvara vid mötena, enligt honom.

– Vår upplevelse är att samtliga tycker att det här har varit bra och det har också varit nödvändigt för verksamheten. Nu spelar vi inte längre in några sammanträden och vi har en ny struktur från januari 2020 med månadsmöten för personalen via videolänk samt ortsspecifika möten i mindre format i stället för enbart veckomöten med all personal, säger Johan Modin.

Att vissa har känt sig obekväma med att bli inspelade har resulterat i att vissa har blivit mindre delaktiga i möten, något som ska ha lyfts som motargument till löneökning av arbetsgivaren under lönerevision, uppger källor till Publikt.

– Synpunkter vid lönerevision har rört aktiv delaktighet i verksamheten i stort, inte specifikt vid Skypemötena. Det finns andra forum att vara aktiv i, men vi har som sagt inte fått signaler om att det här har varit ett problem, säger Johan Modin.

Johan Modin arbetade tidigare vid tingsrätten i Uppsala och var även ordförande för regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Han utsågs sedan till särskild utredare med uppdrag att inrätta Etikprövningsmyndigheten av utbildningsdepartementet. 

I slutet av 2018 anställde regeringen honom som direktör för Etikprövningsmyndigheten, och 1 januari i år ersatte den nya myndigheten de sex regionala etikprövningsnämnderna. Johan Modin rekryterade då sin administrative chef från etikprövningsnämnden i Uppsala som förvaltningschef.

Det upplevdes som tveksamt bland vissa i personalen, och dessutom fanns det en mer lämplig kandidat för jobbet, anser Publikts källor.

– Det stämmer att vi har jobbat nära tidigare och det här är en del i en omorganisation där den personal som fanns i nämnderna följde med in i den nya verksamheten, säger Johan Modin.

Han säger att verksamhetsövergången från etikprövningsnämnderna till den nya myndigheten är förhandlad centralt med facket. När det gäller övriga kandidater till tjänsten som förvaltningschef gjordes bedömningen att det inte fanns någon bättre kvalificerad, enligt Johan Modin.

Du blev som utredare av myndigheten direktör och valde sedan en nära medarbetare som förvaltningschef. Kan du se att det reser frågetecken?

– Det finns ju snarare omedelbara fördelar med det, och det var en organisation och en utredning som vi jobbade noga med att förankra ute i organisationen. Sedan har vi ju andra personer och annan kompetens och inte bara personer som var delaktiga i utredningen.

Med tanke på den kritik som kommit från personalen. Vad hade du kunnat göra annorlunda?

– Kanske borde jag ha varit tydligare med vart vi är på väg och varför vi gör det som vi gör. En gissning i det här är att geografin spelar roll. Vi måste fortsätta bli tydligare, och kanske vara mer uppsökande. Men vi vill också få in mer signaler.

Hur ser du på personalens kritik?

– Jag utgår ifrån att man uttrycker sådant man tycker och känner. Vi vill att de som arbetar här ska trivas. Ingen ska känna att man är i en arbetsmiljö som man inte trivs och mår bra i. Det måste vi ändra, säger Johan Modin.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.