Annons:
Arbetsgivaren erbjöd en förlikning men Johanna Lindgren tackade nej och drev saken vidare till Arbetsdomstolen, AD. Nu meddelar AD att Polisen gjort sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet, och Johanna Lindgren får skadestånd.Bild:Susanne Lindholm
POLISEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

”Nu finns det papper på att jag har vunnit”

Det var inte diskriminering när Polisen avslutade Johanna Lindgrens provanställning på grund av hennes dyslexi. Däremot var det diskriminering att arbetsgivaren inte erbjöd henne hjälpmedel, slår Arbetsdomstolen fast i sin dom. Johanna Lindgren får därför ett skadestånd på 75 000 kronor. ”Det känns otroligt bra”, säger hon till Publikt.
Jessica Berlin, före detta förbundsjurist på ST.Bild:Pressbild

När Polisen avslutade ST-medlemmen Johanna Lindgrens provanställning som administratör på Polisens kontaktcenter i Luleå, tog hon hjälp av facket eftersom hon ansåg sig diskriminerad på grund av sin dyslexi.

Som Publikt tidigare skrivit erbjöd arbetsgivaren en förlikning som Johanna Lindgren tackade nej till. I stället kontaktade hon ST som valde att driva saken vidare till Arbetsdomstolen, AD. I en dom som kom i dag meddelar AD att Polisen gjort sig skyldig till diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Det känns otroligt bra att visa att man kan gå hela vägen, även mot en så stor myndighet som Polisen, säger Johanna Lindgren till Publikt efter att domen meddelats.

Hon får 75 000 kronor i skadestånd, då AD slår fast att Polisen borde ha erbjudit henne hjälpmedel för att hon skulle kunna överbrygga sin dyslexi. ST yrkade på ett skadestånd på 175 000 kronor. 

”Det är anmärkningsvärt att Polismyndigheten inte undersökte möjligheterna till åtgärder för tillgänglighet”, skriver AD i domen.

I protokollet från huvudförhandlingen framgår att arbetsgivaren påpekat att Johanna Lindgren fick stöd under den sex veckor långa internutbildning som inledde provanställningen, i form av en bärbar dator och en stödperson. Det fick hon dock inte ha kvar när utbildningen var över.

Under processens gång medgav arbetsgivaren diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, men ansåg att skadeståndet borde sättas till 20 000 kronor. 

ST yrkade också ersättning för inkomstförlust på omkring 90 000 kronor eftersom man ansåg att det varit fråga om indirekt diskriminering härledd till Johanna Lindgrens funktionsnedsättning.

AD gick dock på arbetsgivarens linje när det gäller ersättning för inkomstförlust. Domstolen hänvisar till att det är nödvändigt att tillämpa ett språkkrav för den typ av arbetsuppgifter som Johanna Lindgren hade. Därför handlar det inte om indirekt diskriminering, anser domstolen. ”Att kräva att den som har som arbetsuppgift att dokumentera något för vidare beslutsfattande kan göra det på ett för andra begripligt sätt framstår som lämpligt”, skriver AD i domen.

ST får därmed betala fyra femtedelar av statens rättegångskostnader eftersom ”förbundet förlorat klart mera än staten”, skriver AD.

Trots att Johanna Lindgren inte fick de yrkade beloppen är domen som helhet en vinst för henne, tycker hon själv.

– Nu finns det på papper att jag har vunnit. Vi har gått hela vägen och man kan inte göra så mycket mer, och jag måste lita på att Arbetsdomstolen gör rätt bedömning, säger hon.

STs tidigare förbundsjurist Jessica Berlin, nu jurist på Sveriges läkarförbund, företrädde förbundet i AD. För henne känns domen mest som en vinst.

– Man uttalar att hon faktiskt har blivit diskriminerad, medlemmen är jättenöjd och det är en bra dom för andra dyslektikers skull, säger hon till Publikt.

Eftersom AD i domen resonerar sig fram till att Polisen har tillämpat språkkravet på ett korrekt sätt har Jessica Berlin förståelse för att skadeståndet inte blir så högt som ST yrkat på, och att förbundet får betala mer av rättegångskostnaderna än vad staten får.

Hon påpekar dock att skadeståndet är tänkt att ha en avskräckande effekt.

– Frågan är om 75 000 kronor i utdömt skadestånd kan avskräcka Polismyndigheten från att diskriminera anställda framöver, mot bakgrund av att myndigheten har en budget på 30 miljarder kronor, säger Jessica Berlin.

Bli den första att tycka till!
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.