Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ohållbar situation på Migrationsverket

Situationen på Migrationsverket är inte hållbar i längden. Myndigheten lever inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetet leder till ohälsa hos arbets­tagarna, skriver en medarbetare.

I en artikel i Pub­likt nr 11-2016 berättar fackligt förtroende­valda på Migrationsverket i Flen om hur produktionskrav och kontrollkultur stressar de anställda.

Det är ett faktum att det stora antalet prövningar innebär ett hårt tryck på myndigheten.

Målen för antalet beslut som ska tas på hela myndigheten är högt och ska nås, kosta vad det kosta vill. Som framgår av Publikts artikel jämförs enheter med varandra oavsett vilka ärendeslag man har. Vissa ärenden är lättare att avgöra, andra kräver mer handläggning och tar längre tid – men ändå ska man prestera lika mycket som alla andra. Arbets­miljö­problem följer som ett brev på posten.

Den senaste tertialrapporten inom myndigheten visar på ökade sjuktal på många enheter. Det är ett illavarslande tecken. Och efter att ha kämpat med att nå årets produktionsmål ska medarbetarna fortsätta arbeta i samma takt som de gör nu ända fram till sommarsemestern. Risken är att ohälsan ökar ytterligare.

Pressen är särskilt stor på alla visstidsanställda, och i synnerhet på dem som jobbar med asylprövning. De ska visa framfötterna och jobbar hårdare än alla andra för att slåss om en förlängning av visstidsanställningen eller en tillsvidareanställning. Det skapar en organisation där många medarbetare inte vågar säga vad de tycker eller flagga för ohälsa. Visst går det att ha förståelse för att visstids­anställningar ibland behövs, men det är ett faktum att detta också utnyttjas.

Migrationsverket lever i dag inte upp till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det gäller särskilt två punkter.

Dels reglerna om arbetsbelastning, som säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Migrationsverket har förstärkt genom att anställa historiskt många medarbetare, en åtgärd som delvis uppfyller föreskriftens krav, men samtidigt är introduktionen och utbildningen för dem som ska in i prövningsverksamheten under all kritik. Det gör att man ändå missar målet. Introduktion till asylprövning innebär i dag att man sitter med på fem utredningar för att sedan själv kastas in i arbetet. Bristen på utbildning får de nyanställda att känna osäkerhet. Samtidigt upplever erfarna medarbetare ökad arbetsbelastning eftersom de behöver lära upp många nyanställda – alltmedan produktionskraven är oförändrade.

Migrationsverket lever heller inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Cheferna hamnar i kläm mellan anställda och ledning. Om de strukturerar om för att en medarbetare inte klarar av arbetsbelastningen eller har många jobbiga utredningar som påverkar denne som person, så får de ta smällen när enheter jämförs med varandra och de under produktions­möten får höra att deras enhet inte når upp till produktionsmålen. Cheferna på enheterna mår inte heller bra i detta.

Situationen är inte hållbar i längden. Vi riskerar att få många unga medarbetare som går raka vägen till sjukskrivning i stället för att vara arbetsföra.


En oroad medarbetare på migrationsverket.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.