Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ohållbar situation på Migrationsverket

Situationen på Migrationsverket är inte hållbar i längden. Myndigheten lever inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetet leder till ohälsa hos arbets­tagarna, skriver en medarbetare.

I en artikel i Pub­likt nr 11-2016 berättar fackligt förtroende­valda på Migrationsverket i Flen om hur produktionskrav och kontrollkultur stressar de anställda.

Det är ett faktum att det stora antalet prövningar innebär ett hårt tryck på myndigheten.

Målen för antalet beslut som ska tas på hela myndigheten är högt och ska nås, kosta vad det kosta vill. Som framgår av Publikts artikel jämförs enheter med varandra oavsett vilka ärendeslag man har. Vissa ärenden är lättare att avgöra, andra kräver mer handläggning och tar längre tid – men ändå ska man prestera lika mycket som alla andra. Arbets­miljö­problem följer som ett brev på posten.

Den senaste tertialrapporten inom myndigheten visar på ökade sjuktal på många enheter. Det är ett illavarslande tecken. Och efter att ha kämpat med att nå årets produktionsmål ska medarbetarna fortsätta arbeta i samma takt som de gör nu ända fram till sommarsemestern. Risken är att ohälsan ökar ytterligare.

Pressen är särskilt stor på alla visstidsanställda, och i synnerhet på dem som jobbar med asylprövning. De ska visa framfötterna och jobbar hårdare än alla andra för att slåss om en förlängning av visstidsanställningen eller en tillsvidareanställning. Det skapar en organisation där många medarbetare inte vågar säga vad de tycker eller flagga för ohälsa. Visst går det att ha förståelse för att visstids­anställningar ibland behövs, men det är ett faktum att detta också utnyttjas.

Migrationsverket lever i dag inte upp till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det gäller särskilt två punkter.

Dels reglerna om arbetsbelastning, som säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Migrationsverket har förstärkt genom att anställa historiskt många medarbetare, en åtgärd som delvis uppfyller föreskriftens krav, men samtidigt är introduktionen och utbildningen för dem som ska in i prövningsverksamheten under all kritik. Det gör att man ändå missar målet. Introduktion till asylprövning innebär i dag att man sitter med på fem utredningar för att sedan själv kastas in i arbetet. Bristen på utbildning får de nyanställda att känna osäkerhet. Samtidigt upplever erfarna medarbetare ökad arbetsbelastning eftersom de behöver lära upp många nyanställda – alltmedan produktionskraven är oförändrade.

Migrationsverket lever heller inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Cheferna hamnar i kläm mellan anställda och ledning. Om de strukturerar om för att en medarbetare inte klarar av arbetsbelastningen eller har många jobbiga utredningar som påverkar denne som person, så får de ta smällen när enheter jämförs med varandra och de under produktions­möten får höra att deras enhet inte når upp till produktionsmålen. Cheferna på enheterna mår inte heller bra i detta.

Situationen är inte hållbar i längden. Vi riskerar att få många unga medarbetare som går raka vägen till sjukskrivning i stället för att vara arbetsföra.


En oroad medarbetare på migrationsverket.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.