Annons:
Peter Aspman beviljades inte ledighet med lön för att följa med sin sambo till specialistmödravården. Arbetsgivarens motivering var att det inte var han själv som behövde vården.Bild:Ulf Palm
Arbetsvillkor
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Olika regler för besök hos mödravården

På de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.

För ett år sedan dog Peter Aspmans och hans sambos ofödda barn i magen, en vecka innan beräknat födelsedatum. Det tog hårt på dem båda, och de sjukskrevs efteråt.

Peter Aspman återvände till jobbet på Arbetsförmedlingen i Borlänge efter några veckor, men hans sambo, som jobbade på samma ställe, är fortfarande sjukskriven på halvtid för depression. Eftersom hon blivit uppsagd i samband med nedskärningarna på myndigheten deltar hon nu i Trygghetsstiftelsens åtgärdsprogram.

Nu väntar paret barn på nytt och har planerade kontakter med specialistmödravården. Peter Aspman ansökte om ledighet med lön för att kunna följa med på de sju besök som är inbokade under arbetstid fram till det planerade födelsedatumet. Men Arbetsförmedlingen avslog hans ansökan.

– Först fick jag besked om att det berodde på att mitt namn inte står på kallelsen. Då fixade jag en ny kallelse men då fick jag avslag igen, med motiveringen att det inte var jag som behövde vården, säger Peter Aspman till Publikt.

Han blev förbannad och tog kontakt med facket. Av STs medlemsrådgivning fick han svaret att arbetsgivaren enligt gällande kollektivavtal har rätt att neka ledighet med lön.

– Det känns förlegat att arbetsgivaren ser på detta som något som bara gäller för den barnabärande föräldern. I ett vidare perspektiv har Arbetsförmedlingen i sitt uppdrag att agera för jämställdhet både mot medarbetare och kunder, säger han.

Publikt har frågat 50 myndigheter om de har ett lokalt kollektivavtal som innehåller en möjlighet för den som har en gravid partner att få ledighet med lön för att följa med till mödravård – eller om man har regler eller praxis som innebär samma sak.

Av de 50 tillfrågade myndigheterna har Trafikverket, Transportstyrelsen och Cent­rala studiestödsnämnden ett lokalt avtal som innebär att alla blivande föräldrar får ledigt med lön för att besöka mödra­vården. I Centrala studiestödsnämndens avtal står exempelvis att den som ska bli förälder "och som inte själv är havande" har rätt till ledighet med lön för mödravård.

Åklagarmyndigheten, Högskolan i Skövde samt Myndigheten för kulturanalys har inga sådana skrivningar i sina lokala avtal, men svarar att det är ­praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök även för den blivande förälder som inte bär barnet.

Myndigheten för kulturanalys tolkar redan den skrivning som finns i det centrala kollektivavtalet som könsneutral, och konstaterar i sitt svar till Publikt helt enkelt att "mödravård och blodgivning får göras på arbetstid utan löneavdrag".

Facket har försökt att ändra skrivningen i det centrala kollektivavtalet i ett antal avtalsrörelser, enligt STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Även om hon inte vill kommentera enskilda ärenden, så beskriver hon Peter Aspmans fall som ett "klockrent" exempel på varför paragrafen behöver skrivas om.

– Alla inblandade blir föräldrar och alla inblandade kan också bli drabbade under graviditet. På ett ultraljud kan det till exempel komma både positiva och negativa besked. Det är omodernt att man med nuvarande avtalstext signalerar att föräldraskap mer är mammans uppgift, säger hon.

Åsa Erba-Stenhammar kan i nuläget inte säga om facket i den kommande avtalsrörelsen återigen kommer att yrka på en förändrad skrivning. Det beror på vad medlemmarna signalerar att de vill ändra på, menar hon. Men i processen med att ta fram sina yrkanden tittar facket däremot alltid på vad man inte lyckades få igenom sist, påpekar hon.

– För mig känns den här synen på föräldraskap särskilt otidsenlig, med tanke på att man inom staten också försöker tänka på likabehandling och att man ska se alla som lika mycket värda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

På Arbetsförmedlingen i region mitt, där Borlängekontoret ingår, är Marie Örjes enhetschef. Hon säger till Publikt att hon inte har något annat val än att tolka det centrala avtalet som att det bara är den blivande mamman som bär barnet som får ledighet med lön för besök hos mödra­vården.

– Det ska vara lika för alla, och så länge vi har det här att förhålla oss till så är det vad som gäller, säger Marie Örjes.

Hon poängterar att hon tog hjälp av HR-avdelningen med att tolka avtalet i det aktuella fallet, eftersom det var första gången hon ställts inför frågan.

Enligt Peter Aspman har arbetsgivaren i tidigare fall gjort tolkningen att anställda som har en partner som är gravid beviljas ledighet med lön för att följa med till mödravården. Men enligt Marie Örjes stämmer inte det – enligt henne har det i de fallen handlat om ett uttag av flextid eller semester.

Carina Lindh, HR-partner för cheferna på Arbetsförmedlingen, delar uppfattningen att avtalet ska tolkas som att det inte finns möjlighet för en anställd vars partner är gravid att få ledighet med lön för att besöka mödravården.

– Möjligheten att få ledighet med lön för läkarbesök gäller den som blir undersökt och kallad till läkarbesök. Men det är ju inte så att vi nekar personen ledighet, säger Carina Lindh.

Hon påpekar att det ges möjlighet att följa med på besöket just genom att söka semester eller använda sig av flextiden. Att arbetsgivaren kan neka semester om det inte rimmar med verksamhetens behov ser hon inte som ett tänkbart scenario att förhålla sig till i sammanhanget.

– Nej, det ser jag inte som realistiskt, en chef och en medarbetare pratar väl om vad som fungerar eller inte fungerar, säger Carina Lindh.

Hon förtydligar att Arbetsförmedlingen följer det centrala villkorsavtalet på myndighetsområdet, och att det i så fall ligger på parterna att få till en eventuell förändring av det.

Som det ser ut nu kommer Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge inte att få några problem med att vara ledig via semester eller flextidsuttag, säger han.

– Pengar är inte det viktiga utan det handlar om principen. Man är två föräldrar, och jag vill vara delaktig, säger Peter Aspman.

 

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel uppgavs felaktigt att Inspektionen för vård och omsorg ­har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för personer som har en gravid partner, medan Högskolan i Skövde saknades i uppräkningen.

 

Mödravårdsledighet för medföljande

Publikt har frågat 50 statliga myndigheter om de har tecknat ett lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna som ger en anställd vars partner är gravid rätt till ledighet med lön för att besöka mödravård.

SÄGER JA

Myndigheter med lokalt avtal som ger ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Centrala studiestödsnämnden
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

Myndigheter som har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Högskolan i Skövde
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Åklagarmyndigheten

SÄGER NEJ

Myndighet som enbart beviljar ledighet med lön för mödravårds­besök för den som själv är gravid:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folke Bernadotteakademin
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Karlstads universitet
 • Konstnärsnämnden
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Migrationsverket
 • Moderna museet
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nationalmuseum
 • Pensionsmyndigheten
 • Regeringskansliet
 • Riksgäldskontoret
 • Riksrevisionen
 • Rymdstyrelsen
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens fastighetsverk
 • Statens institutionsstyrelse
 • Skolverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Uppsala universitet
Bli den första att tycka till!
SkatteverketNyhetSkatteverket planerar att koncentrera sin arkivverksamhet till Härnösand. Det innebär att 20 till 30 statliga tjänster flyttas från framför allt Stockholm till orten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen återupprättar fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. Det beslutade myndighetens styrelse i dag.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten för att ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.