Annons:
Peter Aspman beviljades inte ledighet med lön för att följa med sin sambo till specialistmödravården. Arbetsgivarens motivering var att det inte var han själv som behövde vården.Bild:Ulf Palm
Arbetsvillkor
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Olika regler för besök hos mödravården

På de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.

För ett år sedan dog Peter Aspmans och hans sambos ofödda barn i magen, en vecka innan beräknat födelsedatum. Det tog hårt på dem båda, och de sjukskrevs efteråt.

Peter Aspman återvände till jobbet på Arbetsförmedlingen i Borlänge efter några veckor, men hans sambo, som jobbade på samma ställe, är fortfarande sjukskriven på halvtid för depression. Eftersom hon blivit uppsagd i samband med nedskärningarna på myndigheten deltar hon nu i Trygghetsstiftelsens åtgärdsprogram.

Nu väntar paret barn på nytt och har planerade kontakter med specialistmödravården. Peter Aspman ansökte om ledighet med lön för att kunna följa med på de sju besök som är inbokade under arbetstid fram till det planerade födelsedatumet. Men Arbetsförmedlingen avslog hans ansökan.

– Först fick jag besked om att det berodde på att mitt namn inte står på kallelsen. Då fixade jag en ny kallelse men då fick jag avslag igen, med motiveringen att det inte var jag som behövde vården, säger Peter Aspman till Publikt.

Han blev förbannad och tog kontakt med facket. Av STs medlemsrådgivning fick han svaret att arbetsgivaren enligt gällande kollektivavtal har rätt att neka ledighet med lön.

– Det känns förlegat att arbetsgivaren ser på detta som något som bara gäller för den barnabärande föräldern. I ett vidare perspektiv har Arbetsförmedlingen i sitt uppdrag att agera för jämställdhet både mot medarbetare och kunder, säger han.

Publikt har frågat 50 myndigheter om de har ett lokalt kollektivavtal som innehåller en möjlighet för den som har en gravid partner att få ledighet med lön för att följa med till mödravård – eller om man har regler eller praxis som innebär samma sak.

Av de 50 tillfrågade myndigheterna har Trafikverket, Transportstyrelsen och Cent­rala studiestödsnämnden ett lokalt avtal som innebär att alla blivande föräldrar får ledigt med lön för att besöka mödra­vården. I Centrala studiestödsnämndens avtal står exempelvis att den som ska bli förälder "och som inte själv är havande" har rätt till ledighet med lön för mödravård.

Åklagarmyndigheten, Högskolan i Skövde samt Myndigheten för kulturanalys har inga sådana skrivningar i sina lokala avtal, men svarar att det är ­praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök även för den blivande förälder som inte bär barnet.

Myndigheten för kulturanalys tolkar redan den skrivning som finns i det centrala kollektivavtalet som könsneutral, och konstaterar i sitt svar till Publikt helt enkelt att "mödravård och blodgivning får göras på arbetstid utan löneavdrag".

Facket har försökt att ändra skrivningen i det centrala kollektivavtalet i ett antal avtalsrörelser, enligt STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Även om hon inte vill kommentera enskilda ärenden, så beskriver hon Peter Aspmans fall som ett "klockrent" exempel på varför paragrafen behöver skrivas om.

– Alla inblandade blir föräldrar och alla inblandade kan också bli drabbade under graviditet. På ett ultraljud kan det till exempel komma både positiva och negativa besked. Det är omodernt att man med nuvarande avtalstext signalerar att föräldraskap mer är mammans uppgift, säger hon.

Åsa Erba-Stenhammar kan i nuläget inte säga om facket i den kommande avtalsrörelsen återigen kommer att yrka på en förändrad skrivning. Det beror på vad medlemmarna signalerar att de vill ändra på, menar hon. Men i processen med att ta fram sina yrkanden tittar facket däremot alltid på vad man inte lyckades få igenom sist, påpekar hon.

– För mig känns den här synen på föräldraskap särskilt otidsenlig, med tanke på att man inom staten också försöker tänka på likabehandling och att man ska se alla som lika mycket värda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

På Arbetsförmedlingen i region mitt, där Borlängekontoret ingår, är Marie Örjes enhetschef. Hon säger till Publikt att hon inte har något annat val än att tolka det centrala avtalet som att det bara är den blivande mamman som bär barnet som får ledighet med lön för besök hos mödra­vården.

– Det ska vara lika för alla, och så länge vi har det här att förhålla oss till så är det vad som gäller, säger Marie Örjes.

Hon poängterar att hon tog hjälp av HR-avdelningen med att tolka avtalet i det aktuella fallet, eftersom det var första gången hon ställts inför frågan.

Enligt Peter Aspman har arbetsgivaren i tidigare fall gjort tolkningen att anställda som har en partner som är gravid beviljas ledighet med lön för att följa med till mödravården. Men enligt Marie Örjes stämmer inte det – enligt henne har det i de fallen handlat om ett uttag av flextid eller semester.

Carina Lindh, HR-partner för cheferna på Arbetsförmedlingen, delar uppfattningen att avtalet ska tolkas som att det inte finns möjlighet för en anställd vars partner är gravid att få ledighet med lön för att besöka mödravården.

– Möjligheten att få ledighet med lön för läkarbesök gäller den som blir undersökt och kallad till läkarbesök. Men det är ju inte så att vi nekar personen ledighet, säger Carina Lindh.

Hon påpekar att det ges möjlighet att följa med på besöket just genom att söka semester eller använda sig av flextiden. Att arbetsgivaren kan neka semester om det inte rimmar med verksamhetens behov ser hon inte som ett tänkbart scenario att förhålla sig till i sammanhanget.

– Nej, det ser jag inte som realistiskt, en chef och en medarbetare pratar väl om vad som fungerar eller inte fungerar, säger Carina Lindh.

Hon förtydligar att Arbetsförmedlingen följer det centrala villkorsavtalet på myndighetsområdet, och att det i så fall ligger på parterna att få till en eventuell förändring av det.

Som det ser ut nu kommer Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge inte att få några problem med att vara ledig via semester eller flextidsuttag, säger han.

– Pengar är inte det viktiga utan det handlar om principen. Man är två föräldrar, och jag vill vara delaktig, säger Peter Aspman.

 

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel uppgavs felaktigt att Inspektionen för vård och omsorg ­har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för personer som har en gravid partner, medan Högskolan i Skövde saknades i uppräkningen.

 

Mödravårdsledighet för medföljande

Publikt har frågat 50 statliga myndigheter om de har tecknat ett lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna som ger en anställd vars partner är gravid rätt till ledighet med lön för att besöka mödravård.

SÄGER JA

Myndigheter med lokalt avtal som ger ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Centrala studiestödsnämnden
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

Myndigheter som har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Högskolan i Skövde
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Åklagarmyndigheten

SÄGER NEJ

Myndighet som enbart beviljar ledighet med lön för mödravårds­besök för den som själv är gravid:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folke Bernadotteakademin
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Karlstads universitet
 • Konstnärsnämnden
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Migrationsverket
 • Moderna museet
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nationalmuseum
 • Pensionsmyndigheten
 • Regeringskansliet
 • Riksgäldskontoret
 • Riksrevisionen
 • Rymdstyrelsen
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens fastighetsverk
 • Statens institutionsstyrelse
 • Skolverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Uppsala universitet
Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.