Annons:
Peter Aspman beviljades inte ledighet med lön för att följa med sin sambo till specialistmödravården. Arbetsgivarens motivering var att det inte var han själv som behövde vården.Bild:Ulf Palm
Arbetsvillkor
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Olika regler för besök hos mödravården

På de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.

För ett år sedan dog Peter Aspmans och hans sambos ofödda barn i magen, en vecka innan beräknat födelsedatum. Det tog hårt på dem båda, och de sjukskrevs efteråt.

Peter Aspman återvände till jobbet på Arbetsförmedlingen i Borlänge efter några veckor, men hans sambo, som jobbade på samma ställe, är fortfarande sjukskriven på halvtid för depression. Eftersom hon blivit uppsagd i samband med nedskärningarna på myndigheten deltar hon nu i Trygghetsstiftelsens åtgärdsprogram.

Nu väntar paret barn på nytt och har planerade kontakter med specialistmödravården. Peter Aspman ansökte om ledighet med lön för att kunna följa med på de sju besök som är inbokade under arbetstid fram till det planerade födelsedatumet. Men Arbetsförmedlingen avslog hans ansökan.

– Först fick jag besked om att det berodde på att mitt namn inte står på kallelsen. Då fixade jag en ny kallelse men då fick jag avslag igen, med motiveringen att det inte var jag som behövde vården, säger Peter Aspman till Publikt.

Han blev förbannad och tog kontakt med facket. Av STs medlemsrådgivning fick han svaret att arbetsgivaren enligt gällande kollektivavtal har rätt att neka ledighet med lön.

– Det känns förlegat att arbetsgivaren ser på detta som något som bara gäller för den barnabärande föräldern. I ett vidare perspektiv har Arbetsförmedlingen i sitt uppdrag att agera för jämställdhet både mot medarbetare och kunder, säger han.

Publikt har frågat 50 myndigheter om de har ett lokalt kollektivavtal som innehåller en möjlighet för den som har en gravid partner att få ledighet med lön för att följa med till mödravård – eller om man har regler eller praxis som innebär samma sak.

Av de 50 tillfrågade myndigheterna har Trafikverket, Transportstyrelsen och Cent­rala studiestödsnämnden ett lokalt avtal som innebär att alla blivande föräldrar får ledigt med lön för att besöka mödra­vården. I Centrala studiestödsnämndens avtal står exempelvis att den som ska bli förälder "och som inte själv är havande" har rätt till ledighet med lön för mödravård.

Åklagarmyndigheten, Högskolan i Skövde samt Myndigheten för kulturanalys har inga sådana skrivningar i sina lokala avtal, men svarar att det är ­praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök även för den blivande förälder som inte bär barnet.

Myndigheten för kulturanalys tolkar redan den skrivning som finns i det centrala kollektivavtalet som könsneutral, och konstaterar i sitt svar till Publikt helt enkelt att "mödravård och blodgivning får göras på arbetstid utan löneavdrag".

Facket har försökt att ändra skrivningen i det centrala kollektivavtalet i ett antal avtalsrörelser, enligt STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Även om hon inte vill kommentera enskilda ärenden, så beskriver hon Peter Aspmans fall som ett "klockrent" exempel på varför paragrafen behöver skrivas om.

– Alla inblandade blir föräldrar och alla inblandade kan också bli drabbade under graviditet. På ett ultraljud kan det till exempel komma både positiva och negativa besked. Det är omodernt att man med nuvarande avtalstext signalerar att föräldraskap mer är mammans uppgift, säger hon.

Åsa Erba-Stenhammar kan i nuläget inte säga om facket i den kommande avtalsrörelsen återigen kommer att yrka på en förändrad skrivning. Det beror på vad medlemmarna signalerar att de vill ändra på, menar hon. Men i processen med att ta fram sina yrkanden tittar facket däremot alltid på vad man inte lyckades få igenom sist, påpekar hon.

– För mig känns den här synen på föräldraskap särskilt otidsenlig, med tanke på att man inom staten också försöker tänka på likabehandling och att man ska se alla som lika mycket värda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

På Arbetsförmedlingen i region mitt, där Borlängekontoret ingår, är Marie Örjes enhetschef. Hon säger till Publikt att hon inte har något annat val än att tolka det centrala avtalet som att det bara är den blivande mamman som bär barnet som får ledighet med lön för besök hos mödra­vården.

– Det ska vara lika för alla, och så länge vi har det här att förhålla oss till så är det vad som gäller, säger Marie Örjes.

Hon poängterar att hon tog hjälp av HR-avdelningen med att tolka avtalet i det aktuella fallet, eftersom det var första gången hon ställts inför frågan.

Enligt Peter Aspman har arbetsgivaren i tidigare fall gjort tolkningen att anställda som har en partner som är gravid beviljas ledighet med lön för att följa med till mödravården. Men enligt Marie Örjes stämmer inte det – enligt henne har det i de fallen handlat om ett uttag av flextid eller semester.

Carina Lindh, HR-partner för cheferna på Arbetsförmedlingen, delar uppfattningen att avtalet ska tolkas som att det inte finns möjlighet för en anställd vars partner är gravid att få ledighet med lön för att besöka mödravården.

– Möjligheten att få ledighet med lön för läkarbesök gäller den som blir undersökt och kallad till läkarbesök. Men det är ju inte så att vi nekar personen ledighet, säger Carina Lindh.

Hon påpekar att det ges möjlighet att följa med på besöket just genom att söka semester eller använda sig av flextiden. Att arbetsgivaren kan neka semester om det inte rimmar med verksamhetens behov ser hon inte som ett tänkbart scenario att förhålla sig till i sammanhanget.

– Nej, det ser jag inte som realistiskt, en chef och en medarbetare pratar väl om vad som fungerar eller inte fungerar, säger Carina Lindh.

Hon förtydligar att Arbetsförmedlingen följer det centrala villkorsavtalet på myndighetsområdet, och att det i så fall ligger på parterna att få till en eventuell förändring av det.

Som det ser ut nu kommer Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge inte att få några problem med att vara ledig via semester eller flextidsuttag, säger han.

– Pengar är inte det viktiga utan det handlar om principen. Man är två föräldrar, och jag vill vara delaktig, säger Peter Aspman.

 

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel uppgavs felaktigt att Inspektionen för vård och omsorg ­har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för personer som har en gravid partner, medan Högskolan i Skövde saknades i uppräkningen.

 

Mödravårdsledighet för medföljande

Publikt har frågat 50 statliga myndigheter om de har tecknat ett lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna som ger en anställd vars partner är gravid rätt till ledighet med lön för att besöka mödravård.

SÄGER JA

Myndigheter med lokalt avtal som ger ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Centrala studiestödsnämnden
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

Myndigheter som har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Högskolan i Skövde
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Åklagarmyndigheten

SÄGER NEJ

Myndighet som enbart beviljar ledighet med lön för mödravårds­besök för den som själv är gravid:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folke Bernadotteakademin
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Karlstads universitet
 • Konstnärsnämnden
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Migrationsverket
 • Moderna museet
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nationalmuseum
 • Pensionsmyndigheten
 • Regeringskansliet
 • Riksgäldskontoret
 • Riksrevisionen
 • Rymdstyrelsen
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens fastighetsverk
 • Statens institutionsstyrelse
 • Skolverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Uppsala universitet
Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.