Annons:
SSC borde genom kontinuerlig dialog ha försäkrat sig om att myndigheterna var införstådda med följderna av körningen, anser hon. "Om löntagare får ett återkrav måste man förstå varför", säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck till Publikt.
LÖNER
Nyhet
AVAnn Dahlin2 kommentarerTyck till!

Oväntat karensavdrag väcker kritik

Statens servicecenter får kritik från Arbetsgivarverket för att man gjort retroaktiva karensavdrag på septemberlönen för ett okänt antal statligt anställda. "Om man som löntagare får ett återkrav måste man förstå varför", säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

Bakgrunden är den ändring i sjuklönelagen som infördes 1 januari i år, då karensdagen ersattes av ett karensavdrag. Ändringen innebär bland annat att avdraget görs med 20 procent av lönen under genomsnittlig arbetsvecka. Det blir nu alltid ett helt avdrag, oavsett om man är sjuk hela första dagen eller bara en del av den.

Lagändringen medförde nya skrivningar i de centrala kollektivavtalen förra hösten, och skulle införas i systemen hos Statens servicecenter som hanterar löneadministrationen för ett stort antal statliga myndigheter. Men leveransen av de tekniska lösningarna för detta har dragit ut på tiden.

– Reglerna ändrades snabbare än våra system hann med, säger Mattias Åsander, divisionschef för myndighetservice på Statens servicecenter. Man kan tycka att det är en enkel regeländring, men i systemen handlar det om en stor ändring.

Avdragen har därför gjorts enligt de gamla reglerna, vilket för enskilda individer kunnat innebära att de fått för stort eller för litet avdrag i förhållande till den nya lagen. Det har Statens servicecenter nu korrigerat för vissa myndigheter med retroaktiva karensavdrag på septemberlönerna.

– Vi kontaktade alla kundmyndigheter med förslaget att göra en retroaktiv körning, säger Mattias Åsander. Vissa sade nej, och då gjorde vi inte det, men andra svarade inte och för dem gjorde vi körningen.

Arbetsgivarverket är emellertid kritiskt och skriver i ett informationsbrev till sina medlemmar att man inte känt till den retroaktiva körningen. Även om den i och för sig leder till rätt resultat enligt avtalet kan hanteringen vara felaktig, enligt Arbetsgivarverket.

– Eftersläpningen är väldigt lång, och det har brustit i kommunikationen, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck. De myndigheter som lämnat över lönehanteringen har kontaktpersoner, men frågan är om de kontakterna varit tillräckliga. Frågan kanske skulle ha förankrats på ett annat sätt.

SSC borde genom kontinuerlig dialog ha försäkrat sig om att myndigheterna var införstådda med följderna av körningen, anser hon.

– Om löntagare får ett återkrav måste man förstå varför. Det blir för stor överraskning att bara få det i en lönespecifikation.

Hon understryker att Arbetsgivarverket haft en "positiv dialog" med Statens servicecenter för att förhindra framtida problem.

Mattias Åsander på Statens servicecenter säger att han har förståelse för Arbetsgivarverkets kritik, men framhåller att situationen är sådan att myndigheterna måste hantera den.

– Om man inte meddelar oss vad man vill är det också ett beslut.

Justeringarna av septemberlönen berör bara anställda som arbetar kontorstid på de myndigheter som är anslutna till Statens servicecenter och använder lönesystemet Palasso.

Inlagt av Jeanette Väfors fre, 09/27/2019 - 13:05
Döm om min förvåning när ytterligare karens dragit för en o samma dag på en sjukdag i början av januari. På februarilönen drogs en heldag och nu drogs samma belopp en gång till. Alltså två ggr vilket innebär dubbelt avdrag med mer än 3000kr för en dag. Är det verkligen korrekt?
Inlagt av Helene Hörberg tors, 09/26/2019 - 16:54
Jag skadade mitt ena knä på väg till bussen 30/1, var hemma 31/1 och gjorde en arbetsskadeanmälan, för första gången i mitt liv. Previa sa, såna som jag håller ner sjuktalen. Jobbat 38 år på Af, så få sjukdagar! Blev förvånad när jag såg avdraget på lönen i Kivra i mitten av September. Arbetet blir allt mer stressat o pressat, har inte hunnit/orkat ta reda på varför avdraget blev. Trodde avdraget berodde på felräkning av min arbetsskadedag??Någon information via facket/arbetsgivaren kunde skett!
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
MutorNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.